Közlemény – A Jobbik fellép a gyalázatos sátoraljaújhelyi „szájzárrendelet” ellen

Akt.:
Közlemény – A Jobbik fellép a gyalázatos sátoraljaújhelyi „szájzárrendelet” ellen
Sátoraljaújhely – Sátoraljaújhely önkormányzata 9 fideszes szavazatával, 2 MSZP-s tartózkodása és a Jobbik ellenszavazata ellenére elfogadta azt a rendeletet, amellyel 12 havi tiszteletdíj-megvonással rendeli büntetni azt a képviselőt, aki „nyilvánosság előtt árt az önkormányzatnak, tisztségviselőjének, továbbá a Polgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló személynek, rossz hírét kelti, nem valós tényből következtet, tényeket megmásít, elferdít, vagy ezeket eredményező állapotot tart fenn”. Ez a rendelet George Orwell utópisztikus regényében szereplő „gondolatrendőrség” rémlátomását idézi fel!

A Jobbik szerint ez a rendelet szégyenletes és elfogadhatatlan, továbbá ellentétes számos nemzetközi és hazai jogszabállyal is! A rendelet megfogalmazói és megszavazói azokat a demokratikus alapértékeket próbálják meg aláásni, amelyek a jelenlegi – bár nem tökéletes – társadalmi rend és közmegegyezés alapjai.

A Jobbik ezt a leghatározottabban visszautasítja, nem fogadjuk el, ezért felszólítjuk a törvényességi felügyeletet ellátó Kormányhivatalt, hogy felügyeleti eszközeivel a legrövidebb időn belül helyeztesse hatályon kívül ezt a rendeletet! A Jobbik a maga eszközeivel is fel fog lépni a rendelet ellen az alapjogi biztostól az ügyészségen keresztül az Alkotmánybíróságig és ha kell, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig! Felszólítjuk továbbá a Fideszt, hogy határolódjon el a demokrácia ellenségeitől, e rendelet megalkotóitól!

– Egyed Zsolt országgyűlési képviselő és Pasztorniczky István önkormányzati képviselő –