Közel 3 milliárd pluszpénz a diósgyőri stadionrekonstrukcióra

Akt.:
A DVTK Stadion látványterve
A DVTK Stadion látványterve
Miskolc – A Magyar Közlöny 2016/24 számában, ami 2016. február 25-én jelent meg az 1071/2016. (II. 25.) Kormányhatározat, amely az „Egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról” címet viseli, és tartalmazza, hogy a Diósgyőri Stadion rekonstrukciójára az eddiginél 2,915 millióval nagyobb összeget, vagyis összesen 10,915 millió forintot fordít az állam.

A Magyar Közlönyben az alábbiak jelentek meg:

16. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó diósgyőri stadionrekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat (a továbbiakban: H7.) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány) „6. egyetért azzal, hogy a Program és a 3. pont szerinti beruházás megvalósítására összesen 10 915 millió forint összegben kerüljön sor és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont a) és b) alpontja, illetve a 3. pont szerinti beruházások megvalósításának ütemezéséhez igazodva gondoskodjon

a) a 2016. évben 2646,0 millió forint ütemezett rendelkezésre állásáról, azzal, hogy ezen forrásból 900 millió forint az MVSC pálya felújítására, a Nemzeti Sportközpontok mint építtető részére támogatási szerződés megkötése érdekében kerüljön biztosításra,

b) a 2017. évben 3769,0 millió forint forrás ütemezett rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal, a b) alpont tekintetében a 2017. évi központi költségvetés tervezése keretében”

17. A H7. A következő 7. ponttal egészül ki:

(A Kormány) „7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, Diósgyőri Stadionfejlesztésének támogatása jogcímcsoport terhére a 2016-2017. évek tekintetében összesen legfeljebb 5495,7 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon, azzal, hogy a 2016. évi költségvetési kiadási előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg az előirányzatnak a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott összegét.”DVTK Stadion: Eredeti tartalommal, több pénzből?

Miskolc – Pénteken az a hír kapott szárnyra, hogy 2,9 milliárd forinttal több jut majd a diósgyőri stadionrekonstrukcióra, az eddig tervezett 8 milliárd forintot ennyivel egészítik ki az államkasszából.

hirdetés
hirdet�s