Korunk világképében a halál gondja tabu lett

Akt.:
Miskolc – Mind kevesebben hisznek a különböző vallások túlvilágképében.

Az ózdi születésű, jobbára Miskolcon dolgozó dr. Kunt Ernő (1948–1994) a kultúra élő egészét vizsgáló modern antropológia meghatározó hazai mestere. A halál elfogadását, a mulandóság megélését taglaló, nagy etnográfiai és filozófiai tudásanyagot felölelő, témájukban és megfogalmazásmódjukban egyaránt korukat megelőző könyvei nagy visszhangot váltottak ki a tudományos körökön messze túl is. Egyik tanulmányában a következőképpen ír:

Valamennyien örököltük valamely társadalmi réteg vagy foglalkozási csoportban hagyományosan kialakított halálkép kisebb-nagyobb töredékét, vagy éppen a családi tradíciók lehetnek e téren segítségünkre. Neveltetésünk e mozaikjait kiegészítik a művészetek által közvetített és interpretált halálélmények. Így kialakul mégis valamennyiünkben egy törékeny, szemérmes, inkább csak sejtett, olykor több, általában azonban kevesebb figyelemre méltatott halálkép. […]

Korunk világképében a halál gondja tabuvá vált. Mind kevesebben hisznek a különböző vallások túlvilágképében. Az ipari, városi civilizáció sem igyekszik szembenézni a mulandóság visszavonhatatlan tényével, s ehelyett kialakította a maga jellegzetes hiedelmeit.”

ÉM