Kopjafa az elhunytaknak Encsen

Kopjafa az elhunytaknak Encsen
A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmény gondozottjai közösen emlékeztek elhunyt családtagjaikra pénteken.

A parkosított udvaron – egyfajta mindenszenteki jelképként – kopjafát avatott Ódor Ferenc a térség országgyűlési képviselője.

Az ökomenikus istentisztelettel egybekötött programon a történelmi egyházak képviselői megáldották, illetve megszentelték az ongai fafaragó művész, Balogh István munkáját, aminek anyagi forrásaihoz nagyban járultak hozzá az „Aranyalkony” és az „Abaúj Polgáraiért” alapítványok.

Hangulatteremtés

Mint azt Jónyer Lajosné intézményvezető elmondta érdeklődésünkre, az emlékmű megvalósulására nagy igény mutatkozott a százhúsz ellátott részéről, mivel nem tudnak gyertyát gyújtani hozzátartozóik sírjainál, ugyanakkor az intézmény elhunytjaira is itt emlékeznek Mindenszentek ünnepén.

– Az esemény, mint záróakkord, részét képezi az egy hónapot átölelő időskorúak hónapjának, és külön öröm számunkra, hogy valamennyi rendezvényünket megtiszteli Ódor Ferenc, aki az intézmény alapkőletételétől viseli szívén a bentlakók sorsát. Amíg ez a virágokkal beültetett kopjafa nem létezett, az épületben található apró kápolnában bonyolítottuk le mindenszenteki megemlékezéseket, de az a fajta szertartás mégsem hozta annyira közel a temetői hangulatot – mondta Jónyer Lajosné.

Az intézmény mindenben igyekszik kielégíteni, helyesebben visszaadni a családias, otthoni hangulatot, a hétköznapokból megszokott szolgáltatások sora áll a szépkorúak rendelkezésére – a szakmaiakon túl.

SFL