Könyvvizsgálat: ez a megelőző kezelés

Iglai Szabolcs
Iglai Szabolcs
Miskolc – A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvvizsgálói Kamara 2016. március 11-én új elnököt választott.

Ezen esemény kapcsán kérdeztük Iglai Szabolcsot a kamaráról, a könyvvizsgálói szakmáról.

Bizalom, hitelesség

Mit érdemes tudnunk a könyvvizsgálói szakmáról?

– A könyvvizsgálat olyan hivatás, amely minden társadalomban kulcsfontosságú szerepet tölt be az általános és a piaci bizalom, hitelesség megteremtésében, megőrzésében, esetenként helyreállításában. Magyarországon kollégáink a nemzetközi szabályokhoz igazodó magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján végzik a könyvvizsgálatot. Mindez önkéntes jogkövetésre ösztönzi a vállalkozásokat, és erősíti az ellenőrzöttség tudatát. Egy független szakértő jelenléte az egyik legfőbb visszatartó erő a visszaélések, a csalások elkövetése ellen. Hozzájárul a vállalkozás adózási-számviteli-vagyongazdálkodási színvonalának emeléséhez, a költségvetési bevételek határ­időre történő befolyásához, a hitelezők és a befektetők védelméhez, csökkenti a társaságok tőkeköltségeit. Alapvető összetevője a pénzügyi stabilitásnak, bizonyosságot szolgáltat a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének valódiságáról – mondta Iglai Szabolcs.

Törvényesen: kötelező

Milyen feladatok várnak a helyi szervezetre? – kérdeztük.

– Szűkre szabott lehetőségeink mellett szeretnénk mind jobban megismertetni a megyénkben működő vállalkozásokkal kamaránkat. Tagjaink nagyon jól képzett szakemberek, számos területen szaktekintéllyel is rendelkeznek. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat mellett tagjaink vagyonértékelésekkel, átalakulások könyvvizsgálatával, projekt könyvvizsgálattal is foglalkoznak. A könyvvizsgálat a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén kötelező. Tagjaink azonban azon vannak, hogy segítsék megbízóik munkáját, eligazodást adjanak a jogszabályok tömegében. A helyi szervezet azon munkálkodik, hogy megfelelő szakmai képzést biztosítson tagjai részére, egybetartsa a jelenleg 107 aktív tagok számláló közösséget. Szervezetünk bővíteni szeretné az eddig kialakult együttműködést a NAV-val, az egyetemmel, az Iparkamarával és más szervezetekkel. Szívesen vesszük mi is, ha megkeresnek a vállalkozások, szervezetek kérdéseikkel, problémáikkal – hangzott a válasz.

Javítani a megítélést

A könyvvizsgálat Magyarországon jelentős múltra tekint vissza. Hogyan alakul azonban a jövő?

– A kormányzat oldaláról van egy olyan elvárás, miszerint a pénzügyi szakmák felügyeletét erősíteni kell, amely a közfelügyeleti hatóság kibővítésével jár. A kamarai tagok továbbképzését illetően az olcsóbb és főleg a hatékony módszereket kell előtérbe helyezni. Az e-learning nemcsak költséghatékony képzési formát jelenthet a továbbképzésben, de egyúttal lehetőséget is teremt a visszacsatolásra. E módszerrel ugyanis azt is jelezni lehet egy könyvvizsgálónak, hogy a vele szemben támasztott elvárás megfelel-e a tényleges gyakorlatnak, illetve érti-e, hogy mit miért csinál. A kamarának, ezen keresztül tagjainak is a megítélését nagyban javítani kell. Az elmúlt évek eseményei rossz fényt vetítettek a könyvvizsgálókra is, azonban tagjaink többsége a törvényi keretek betartása mellett végzi munkáját, megbízói megelégedésére. A könyvvizsgálók által elvégzett munka színvonala, véleményük helytállósága lehet továbbra is záloga annak, hogy munkájukra szükség van. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szervezete felkészült a szakmai kihívások és a kormányzati elvárások teljesítésére. A megyei szervezet adatbázisából a vállalkozások a felkészült könyvvizsgálók felé jelezhetik problémáikat, kérhetik fel őket szakszerű munka elvégzésére – foglalta össze Iglai Szabolcs.

– ÉM –


A kamara: 1997 óta

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara olyan önkormányzat, amely az 1997-es megalakulása óta eltelt években nemcsak a működéséhez szükséges szakmai és szervezeti rendet, hanem a könyvvizsgálat nemzetközi követelményekhez igazodó feltételeit is megteremtette, s egyúttal társadalmi elfogadottságot is szerzett. A könyvvizsgálók megbízói, a kormányzat és a jogszabályokat előkészítő minisztériumok is partnernek tekintik a szervezetet. A szakma (egyúttal hivatás) az átlagosnál nagyobb hatást gyakorol a környezetre – a könyvvizsgálók jelentős szerepet vállalnak a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmezőségi viszonyok objektív megítélésében –, ezért felelősségük is átlag feletti.

A kamara elérhetősége: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. út 17. Tel: 46/413-956

Elnök: Iglai Szabolcs, 06/30 535-8308