Könyv és kiállítás

Akt.:
Könyv és kiállítás
Könyv és kiállítás - © Fotó: Kerékgyártó Mihály
Ózd – Mint az már sokak előtt ismeretes 2014. augusztus 24-én dr. Ternyák Csaba az Egri Főegyházmegye érseke újra szentelte a felújított ózd-hódoscsépányi római katolikus templomot.

Az ünnepi szentmise után az általános iskola előterében helytörténeti kiállítás nyílt, ugyanis hármas jubileuma is van Csépánynak: 690 éves a település, 190 éves a templom és 110 éves az iskola.

Obbágy Csaba, Ózd alpolgármestere a kiállítás keretében mutatta be Talián Zoltán diakónus, történelemtanár Chepantól Hódoscsépányig címmel most megjelent könyvecskéjét.

Mivel a templomból jövünk akaratlanul is is Reményik Sándor verse jutott eszembe. “A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát !” -mondta bevezetőjében az alpolgármester, majd így folytatta:

– A Hódos völgyében évszázadokkal ezelőtt kialakult Csépány falu történetének részleteit a szerző könyvéből mindenki megismerheti. Választ kaphatnak például olyan kérdésekre, hogy miként születtek a “gyetyán-lápa, öcseng-égeres” kifejezések. Mikor és miért került a Csépány elé a Hódos elnevezés, hogyan alakult a lakosság létszáma az ózdi gyár megépítésével és a mindig is hozzátartozó Somsály településsel együtt 3200 főre. Megtudhatjuk továbbá, hogy az I. világháborúban harmincan, a II. világháborúban ötvennégyen haltak hősi halált. Emlékművük a temetőben van elhelyezve.

Az első és a második világháború között 2 szikvíz készítő, 1 szabó, 4 cipész, 2 asztalos, 2 mészáros, 2 borbély, 1 órás iparos és 1 kéményseprő volt a faluban és még önálló tűzoltó egyesülettel is rendelkeztek.

A kiállítás tárgyai követik a könyv tematikáját. Megtalálhatjuk itt a templomépítő Greskovics Ignác 1843-as végrendeletét, az iskola épületeinek tervrajzát, családi vonatkozású és korabeli gazdálkodást bemutató fotókat.

Talián Zoltán könyvéből ismeretessé válik az is, hogy a lakosság többsége vallását gyakorló katolikus hívő, és hogy a megpróbáltatások idején is növekedett a szentáldozások száma. Az egyházközséggel, a mai templom építésével és a plébánia létrejöttével külön fejezetek is foglalkoznak.
Kiderül a kiadványból sok egyéb mellett, hogy kinek köszönhető a Petőfi emlékmű elkészítése, de még az is, hogy kik voltak a megyei osztályba feljutott labdarúgó csapat tagjai.

Fontos megemlíteni azt a tényt, hogy Kocsis István atya 1990-ben megalakította a Greskovics Ignác-ról elnevezett cserkészcsapatot, sok fiatalnak nyújtva közösségi teret.
A kiadvány részletesen bemutatja az egyházközség történetét 1986-tól napjainkig, név szerint említve a szolgáló papokat, kántorokat, híveket, segítőket.

Külön fejezet mutatja be a szobrokat, festményeket, kereszteket, a kultúra a művelődés és az oktatás helyzetét. Ezen belül olvasható egy 1926-os kultuszminiszteri rendelet, ami a kötelező tárgyköröket rögzíti mint: vallásosság, becsület, szeretet, hűség ,hála, kegyelet, szülőföld, hazaszeretet, józan életmód, fölművelési és állattartási ismeretek, társadalom és törvények. Ugye milyen alapvetően szükséges volna ezek tanítása napjainkban is? – mondta befejezésül Obbágy Csaba alpolgármester, pedagógus.

Hódoscsépányt 1979. január 1-jén egyesítették a most 65 éves Ózd várossal. Ekkor Hódoscsépány megszűnt önálló község lenni.

– Kerékgyártó Mihály –