Könnyen ráfizethet az adós

A megyében működő önálló bírósági végrehajtókkal a behajtási kapacitás növelését célzó megállapodást kötött augusztusban az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága.

Ennek megfelelően a jövőben nyolc bírósági végrehajtó segít beszedni az adóhatóságtól kapott iratok alapján az adó- és egyéb köztartozásokat. Az Apeh a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók ügyeit adja át a végrehajtóknak, de ezt megelőzi majd egy, az adósnak címzett fizetési felszólítás. Hajdú-Biharban 704 fizetési felszólítást kaptak kézhez az érintettek 366 millió 278 ezer forint értékre, melyből eddig hozzávetőleg 73,2 millió forint tartozást rendeztek is.

Felszámolt költségek

Amennyiben az adós a felszólításban foglalt kötelezettségének a kitűzött határidőig – a kézhezvételt követő 15. napig – nem tesz eleget, úgy az ügyet az adós lakhelye, székhelye szerint illetékes bírósági végrehajtó kapja meg, aki ezekben az ügyekben az adózás rendjéről szóló törvény szabályait betartva jár el. A bírósági végrehajtók általi végrehajtás egyébként annyiban tér el az adóhivatali végrehajtástól, hogy előbbiek az adótartozáson felül egyéb költségeket, munkadíjat és jutalékot is felszámolnak, amelyek mind az adóst terhelik.