Komoly változások nyugdíjfronton

Budapest – Több lényeges ponton is módosultak a nyugdíjjal kapcsolatos szabályok.

Egyik újdonság, hogy ha dolgoznak, szüneteltethetik a kedvezményes nyugdíjban részesülők nyugdíját. A változások gyakorlati következményeit foglaljuk össze sorozatunkban; a befejező részt olvassák.


Új intézmény
A jogalkotó bevezette a korkedvezmény-biztosítási járulékot. A szabály szerint a foglalkoztató a külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a társadalombiztosítási járulék alapján, a társadalombiztosítási járulékon felül, korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. Indokolt ugyanis az, hogy az átlagosnál nehezebb, veszélyesebb munkakörülmények mellett dolgozó személyek korkedvezményt kapjanak, azonban az ezzel kapcsolatos költségeket az ilyen munkakört fenntartó munkáltatóknak kell megfizetniük. A korkedvezmény-biztosítási járulékot tehát teljes mértékben a foglalkoztatónak kell fizetnie 2011-től. A kedvezményre jogosító munkaköri jegyzék közel nyolcszáz munkakört tartalmaz, jelenleg mintegy százötvenezren dolgoznak ilyen munkakörben.

A jogalkotó a következő helyzetet kívánja megváltoztatni: jelenleg nagy számban foglalkoztatnak olyan személyeket, akik az előrehozott és a kedvezményes nyugdíjak igénybevétele mellett változatlanul tovább dolgoznak korábbi munkahelyükön, vagy máshol vállalnak munkát.

Ezekben az esetekben a munkabér felvétele a nyugdíj összegével párosulva jelentős anyagi előnyt biztosított az érintett személynek. Minderre a továbbiakban csak korlátozott módon lesz lehetőség – s ez természetesen nem valami jó hír az érintetteknek.


Változtak a korkedvezményes nyugdíjazás szabályai
Azokban a munkakörökben, melyekben az emberi szervezet a fokozott igénybevétel következtében idő előtt elhasználódik és az öregedés az átlagosnál hamarabb következik be, a nyugdíjjogosultság megállapításánál korkedvezményt alkalmaznak. A hatályos szabályozás szerint az öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül az a férfi, aki legalább tíz, illetve az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozott. A korkedvezmény további egy-egy év az ilyen munkakörben végzett minden újabb öt év (férfi), és minden újabb négy év (nő) esetében.

Ami viszont valamit enyhít a szigoron: a nyugdíj melletti munkavégzést érintő változások csak jövő januártól lépnek életbe. A másik „enyhítő körülmény”: a kereseti korlátozás csak a kedvezményes nyugdíjazási formák mellett nyugdíjba vonulókat érinti, így a hatvankettedik életévét betöltött öregségi nyugdíjas személy kereseti korlátozás nélkül dolgozhat.

Összességében: aki öregségi nyugdíjkorhatárt megelőzően nyugdíjazási kedvezményben részesült, s emellett munkát vállalt, számíthat arra, bizonyos keresetszint elérését követően nyugdíja folyósítását szüneteltetik. (Kedvezményes formák: a hatvankettedik életévét be nem töltött személy előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, művésznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban részesül.)

Még egy jó hír az érintetteknek: ez év december 31-ig a kedvezményes nyugdíjat igénybe vevő személy nyugdíjazásának kereset miatti korlátozására, szüneteltetésére csak 2010-ben lesz lehetőség. Ez a férfiak esetében például azt jelenti, hogy aki ez évben az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe tudja venni – ez az 1947-es korosztály –, arra a korlátozás csak három év múlva érvényesül, amikor már egyébként is elérik, illetve meghaladják az öregségi nyugdíjkorhatárt. Vagyis ez a korosztály még „megmenekül” a szigorúbb szabályoktól, a kereseti korlátozás rájuk nem lesz érvényes, nyugdíjukat nem kell szüneteltetni.

Természetesen nagyon fontos a szüneteltetésre vonatkozó szabályozás. Fentebb említettük a keresetszintet – ezt úgy határozzák meg, hogy megnézik, a jövedelem meghaladja-e a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabért, azaz a minimálbér összegének tizenkétszeresét. Ezen éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-ig, ám legfeljebb a hatvankettedik életév betöltéséig a nyugdíjfolyósító szerv szünetelteti a nyugdíj folyósítását.

Említettük, a nyugdíj folyósítását akkor szüneteltetik, ha az érintett személy a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének tizenkétszeresét eléri. 2008. január elsejétől ez az összeg hatvankilencezer forint, ennek tizenkétszerese 828 ezer forint. Ha tehát például jövő január elsejétől jövő augusztus 31-ig bezárólag valamely előrehozott nyugdíjban részesülő személy ezen összeget elérő keresetben részesül, szeptembertől kezdődően a nyugdíj folyósítását szüneteltetni fogják, hiszen elérte az éves keretösszeget.

Ha a járulékalapot képező jövedelem az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, ám a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.