Komádi hírek

Beindult a romaképzés, segítő pedagógust alkalmaz az általános iskola novembertől.

Felnőtt és romaképzés Komádiban

Romaképzés indult Komádiban október 17-től, a Regionális Képzőközpont és a Debreceni Munkaügyi Központ segítségével, tudtuk meg Molnárné Kolozsvári Irén iskola igazgatónőtől. A helyi általános iskolában azokat a felnőtteket, főként romákat zárkóztatják fel, akik nem fejezték be a nyolc osztályt.

A tanítás húsz fős csoportban történik. Ugyancsak nagy az igény az esti tagozatú gimnáziumra, aminek szintén az iskola ad helyet. Száz fő jár ide tíz településről, hogy megszerezzék az érettségit. A középiskolai tanárok Debrecenből és Berettyóújfaluból járnak ki.

Segítő pedagógus

Segítő pedagógust alkalmaz az általános iskola novembertől, aki a hátrányos helyzetű gyerekekkel fog külön foglalkozni a napközis időszakban. Az új munkaerő főként a tanulásban akadályozott tanulók kommunikációs zavarait igyekszik majd oldani. Képzése október 1-től folyik, hogy a következő hónaptól megkezdhesse a munkáját.

Aktív diákság Komádiban

Aktívak a komádi gyerekek, tudtuk meg az általános iskola igazgatójától, Molnárné Kolozsvári Iréntől. Az iskola hatszázegy tanulója közül az idén kilencvennyolcan jelentkeztek levelezős tanulmányi versenyre. Hatféle országos versenyre is beneveztek.

Ezen kívül a kézilabdás lányok arany és ezüstéremmel tértek haza a területi mérkőzésekről. Nem maradt el a szokásos papírgyűjtés sem, ahol a szorgos diákok 15 tonnányi papírhulladékot gyűjtöttek össze a város területéről. Az ebből befolyó pénzt a Diák Önkormányzat az osztályok munkájának jutalmazására, valamint iskolai programokra fordítja.

Sok gyerek jár a különböző szakkörökre is, amely között vannak tehetséggondozó foglalkozások, ahol matematikával, magyarral, némettel foglalkoznak, ilyen jellegű versenyekre készülnek. De népszerűek a dekorálással, modellezéssel, gyöngyfűzéssel foglalkozó, manuális készségeket fejlesztő szakkörök is.

Sikeres az énekkaruk, ami megyei megmérettetéseken is jó minősítéseket szerez. A tanulók sokasága az alapfokú művészeti iskolában is kiveszi a részét. Ott néptáncot, moder és társastáncot tanulnak.

K. Zs.