Kivonult a szocialista frakció a Megyei Közgyűlésről

Nyíregyháza – Pár perc késéssel kezdte soron következő közgyűlését a Szabolcs-Szsatmár Bereg Megyei Közgyűlés pénteken.

15:23: Több település vezetője tett fel kérdést a szakemberekhez a falugazdász hálózattal kapcsolatban. Csongrádi Zoltán a Megyei Mezőgazdasági szakigazgatási Hivatal főigazgatója elmondta, hogy a megyében valóban elfogadták a gazdálkodók a falugazdász hálózatot.

Valóban több ilyen szakemberre lenne szükség, hiszen a megyében ezek az emberek sokszorosan több munkát végeznek mint az orzág más területein.

15:18: Több település vezetője tett fel kérdést a szakemberekhez a falugazdász hálózattal kapcsolatban. Csongrádi Zoltán a Megyei Mezőgazdasági szakigazgatási Hivatal főigazgatója elmondta, hogy a megyében valóban elfogadták a gazdálkodók a falugazdász hálózatot. Valóban több ilyen szakemberre lenne szükség, hiszen a megyében ezek az emberek sokszorosan több munkát végeznek mint az orzág más területein.

A befejezés

A harmadik beszámolót sem vette tudomásul a képviselõtestület.
A megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal tájékoztatóját
sem tartotta kielégítõnek a szervezet. Újabbat
kell készíteniük és újra a testület
elé állni ezzel.
Ezzel befejezõdött a maratoni közgyûlés:
eseményekben igen gazdag volt. A közgyûlés elnöke
rendkívüli sajtótájékoztatót hívott
össze az eseményekkel kapcsolatban 16 órára,
melyrõl tájékoztatást adunk.

15:02: A mezőgazdasági területek és a megújuló energiaforrások témaköre frakción belül is nagy érdeklődést váltott ki. A képviselők számtalan kérdést tették fel az előterjesztő szakembereknek, ami nem véletlen, hiszen a megye lakosságának nagy része él ma is mezőgazdasági termelésből. 14:50: A Fetikövizig is beszámolt tevékenységéről. Az előző napirendhez kapcsolódva elmondta, hogy természeti kincseink megőrzéséhez vízre is szükség van, de sajnos egyre több szennyezés éri természetes vizeinek.

A külföldi kapcsolatokról is szóltak, mely egyre szorosabb, külföldi partnerekre minden téren számíthatnak. Borkó Károly hozzászólásában kiemelte, hogy jól előkészített tájékoztatót láthattak.

Sajnálatosnak tarrja, hogy a Széchenyi terv lelassult, szinte le is állt. Örömmel vette a kerékpárút fejlesztési programot és más fejlesztéseket.

Ezek nagy részének megyei vonatkozása is van. Ilyen például a Tiszadobi fejlesztési elképzelések. Zárásként annyit mondott, hogy mindenki számára példa lehet, az a mintaszerű egyitműködés mely a környező országokkal kialakult.  

14:45: Tájékoztató hangzik el a védett természeti értékek állapotáról, melyet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság állított össze. Lenti István hozzászólásában azt emelte ki, hogy a számtalan értések terület van feltüntetve az előterjesztésben, amiról nem lehet tudni, hogy a nemzeti park hogyan gondoz.

Csak becslések vannak arról, hogy mennyi a rossz állapotú területek aránya. A politikus arról is szólt, hogy a közelmúltban romániában a közelmúltban volt egy konferencia mely az ökorégió létrehozását szorgalmazza.

Kétkedve fogadták az előterjesztést, hiszen úgy tűnik mintha megyénknek alig-alig lennének értékei, nem tudjuk, mennyi pénzt fordítanak erre a megyére és még az sem derül ki, hogy hányan is dolgoznak értékeink megőrzésén. A testület nem fogadta el a beszámolót, újra tárgyalják majd a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójának jelenlétében.

14:30: Tisztelt csonka Közgyűlés! Kezdte hozzászólását Borkó Károly képviselő. Sajnálatát fejezte ki, hogy az ellenzéki frakció fontos napirendek tárgyalásokon nincs jelen.

Egyik ilyen a környezetvédelem, melynek fontos eleme az a nagyszabású Hulladékgazdálkodási program, mely a megyében már elindult. Szintén fontos az alternatív megújuló energiaforrások felhasználásának megyei lehetőségei, mely a jövőt jelentheti.

Fülöp István elnök tájékoztatást adott a Hulladékgazdálkodási program jelenelgi állásásról az ivóvíz programról és a további feladatokról.

14:08: Seszták Oszkár alelnök a Fidesz frakció véleményét tolmácsolva elmondta, hogy lehet egy napirenden vitatkozni, akár kivonulni is, de a közgyűlés munkájának nagy része még hátra volt, és ebben nem részt venni már felelőtlenség.

Dr. Rizsák Ildikó az előterjesztés benyújtója elmondta, hogy együttműködést várt, hiszen ő csak egy törvénysértésre hívta fel a figyelmet, melynek sürgetett a pályázati határideje.

13:50: Sulyok Józseftől megtudtuk, hogy nem volt még rá példa, hogy képviselői előterjesztést előzetes szakmai vélemény nélkül tárgyaltak volna. Ezért vonultak ki a közgyűlésről, amelynek mai munkájában már nem vesznek részt. Fülöp István elnök őket igazolta azzal, hogy elnapolta a tárgyalását a napirendnek, és szakbizottság véleményét kérte.

Szünet

Fülöp István elnök úgy reagált az esetre, hogy a közgyûlésbe dolgozni jöttek, és a képviselõknek ott kellett volna maradniuk. Most rövid szünetet rendelt el, összehívta a Fidesz frakciót megbeszélésre.

Jelenleg 26 Fidesz frakcióhoz tartozó képviselő van a teremben, ha kevesebben lennének 25-nél, határozatképtelen lenne a testület. A szocialisták távozása óta szinte hozzászólás nélkül több mint egy tucat napirendet fogadtak el, míg az ülés elején másfél óráig tartó előterjesztés vitája is volt.

13:24: Az ellenzéki Szocialista frakció jelenléte nélkül folytatódik a testületi ülés, hiszen így is határozatképes a testület. Jelenleg mégis folyik az MSZP által nem jogszerű módon benyújtott előterjesztésnek a megvitatása. Jenleg Borbély Károly megyei főjegyző az Éltes Mátyás speciális intézmény felvetésének jogi hátterét ismertette.

Fülöp István elnök azt vetette fel, hogy napolják el a napirendet, szükséges a szakmai bizottság véleménye. Szükség esetén rendkívüli ülést hívnak össze az ügy kapcsán. Az előterjesztő szerint a közgyűlés túlterjszkedett akkor, amikor a törvényi rendeletek ellenére más pályázati feltételeket határozott meg.

13:16: Itt került napirendre az előterjesztés, mely az Éltes Mátyás speciális oktatási intézmény pályázatának visszavonására vonatkozó előterjesztés. Az előterjesztő a pályázati kiírás visszásságaira világított rá.

Szép Béla viszont az SZMSZ-re hivatkozva nem lehet tárgyalni a napirendet, hiszen a szakbizottságok nem véleményezték, csak most került a képviselők elé. Ennek ellenére, a képviselők mégis úgy döntettek hogy szavazzanak.

Sulyok József szintén törvénytelennek tartotta az eljárást, tiltakozásuk jeléül kivonult a teremől, a szocialista frakció ilyet még korábban nem tapasztalt.

13:16: Kivonult a szocialista frakció a közgyűlésről

13:06: 26 igen szavazattal elfogadta az SZMSZ módosítását a testület. Teritékre került az elmúlt évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló is. Nem merült fel kérdés, de még csak véleményt sem alkotott senki a napirenddel kapcsolatban, hanem egyhangúan fogadták el.

Az ez évi költségvetéssel kapcsolatban Sulyok József azt tette szóvá, hogy bizonyos pénzeket át szeretnének csoportosítani, ami a Levéltárat és a Múzeumok igazgatóságát érinti. Ami nehezíti a dolgot, hogy a két intézmény egy fűtési rendszerrel rendelkezik, így amíg a Múzeumok Igazgatósága nem rendezi a Levéltárral közös számlákat, nem kerül kifizetésre a tervezett egy millió forint támogatás.

A következő téma a sport, melyhez két napirend is tartozik. Első az önkormányzat sporttal kapcsoaltos feladatainak meghatározása, a másik pedig a Spori-Sport Közalapítvány alapító okiratának módosítása. A két előterjesztést vita nélkül fogadták el a képviselők.

12:46: A napirenddel kacsolatban véleményt fogalmazott meg Sulyok József. A modern technikára hivatkozva kérte, hogy ne nem életszerű, hogy egy nappal a testületi ülés előtt írásba be kelljen jelenteni a távolmaradást. Ennek rendkívüli okai is lehetnek amit korábban nem tudhatott egy nappal korábban a képviselő. Ez lehet egy közlekedési dugó, vagy baleset, egy rendkívüli családi eset stb. Ezért kéri az SZMSZ-t kiegészíteni azzal, hogy rendkívüli esetben legyen elegendő egy telefonhíváson történő jelzés.

Szép Béla úgy véli, hogy nem lehetett egyértélműen kivenni az előterjesztésből, hogy melyek az újdonságok a szabályzatban. Talált benne olyan fejezetet, mely meglepte. Korábban nem volt gyakorlat, hogy szabálysértések történtek volna. Az utóbbi időben tapasztalta, hogy szabálytalan módon nem a megfelelő idővel a bizottsági ülések előtt történt a meghívás. Ez eddig 5 nap volt, de utóbb ez csak egyszer valósult meg. Az új szabályzat már csak 3 napot ír elő.

Szép Béla szerint az 5 nap szükséges ahhoz, hogy egy képviselő alaposan felkészülhessen, a demokrácia szabályait szem előtt tartó módon lehessen felkészülni a bizottsági ülésékre és a közgyülésre. Fülöp István kikérte magának, hogy törvénysértésről és szabálysértésekről beszél az ellenzék.

űAz elnök úgy véli, hogy mindenki a tisztesség talaján áll, Borbély Károly főjegyző és kollégái törvényszerűen és maradéktalanul végzik munkáikat, de ezt sokszor az élet felül írja. Úgy véli, ha valaki törvénysértést tapasztal, forduljon a megfelelő szervekhez.

Szép Béla erre reagálva elmondta, hogy az elnöknek nincs ítélkezési joga, a megfelelő esetben az illetések szervekhez fog fordulni akkor, ha a korábbiakhoz hasonlót tapsztal.

12:30: Szükségessé vált a közgyűlés szervezeti és Műkodési Szabályzatának módosítása. Ezt egyrészt törvény teszi szükségessé a megalakulást követően de új elemet is tartalmaz, melynek részleteit Karakó László bizottsági elnök ismertette. Valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, melynek álláspontját valamennyi bizottsági elnök ismertette.

12:26: A szünet után folytatódott a képviselőtestület munkája. A két ülés között végzett munkával kapcsolatban tettek fel kérdéseket. Az egyik arra vonatkozott – mely illetékes hiányában írásban lesz megválaszolva – hogy Nyírbátorban az a sajátos helyzet állt elő, hogy a múzeumnak két igzagtatója is van. Többszöri pályázat után sem rendezett a vezetői tisztség, enne a kérdező véleménye szerint politikai, vagy személyi oka lehet.

Sulyok József egy megemelékezéssel kapcsolatban érdeklődött, hogy több alkalommal tapasztalta, hogy a közgyűlés fog-e valaha egységesen részt venni egy-egy megemlékezésen. Sulyok József, aki sok időt töltött a közigzagatásban úgy véli, az elnöknek időben jeleznie kell jeleznie, hogy nem tud részt venni egy-egy ünnepségen.

Fülöp István válaszában azt mondta, hogy a későbbiekben nincs akadálya annak, hogy a frakciók együtt vegyenek részt a megemlékezésen – kivéve ha azt nem a Honvédelmi minisztérium szervezi – tette hozzá.

11:59: Az előterjesztések számát és a jelenlegi hangulatot nézve úgy tűnik a képviselőtestület tagjainak egész napjuk rá megy erre az ülésre, ami korábban nem volt jellenző a megyei közgyűlés ülésein.

11:57: A vita a szünetben is folytatódott. Az MSZP frakció elnöke példátlannak nevezete a történteket, hiszen az előterjesztés a megye közbiztonságára vonatkozott ezzel szemben a vitát az országos rendőrfőkapitányság hatáskörébe tartozó országos események gerjesztették. Ezzel szemben a megyei vezetés úgy véli, hogy egy ennél a napirendnél nem lehet elmenni az országos események mellett, ahol a helyi rendőrség is képviseltette magát.

11:47: A beszámolót  17 igen 1 nem és 24 nem szavazattal nem fogadta el. Ez azt jelenti, hogy a beszámolót két hónapon belül, újra napirendre kell tűzni. A közgyűlés elnöke 15 perc szünetet rendelt el.

11:29: Kiss Gábor az MSZP frakcióvezetőej arról szólt, hogy fracióvezetői megbeszélésen szóltak arról, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban beszéltek arról, hogy ne válljon politikai csata alapjává ez a napirend. Ezt nem tudták betartani.

Fülöp István elnök elmondta, hogy ez nem politikai kérdés, hanem emberjogi kérdés hiszen emberek bántalmazásáról, sérülést okozó beavatkozásokról és egyebekről van szó. E mellett nem lehet elmenni a téma kacsán.

11:15: Seszták Oszkár alelnök a rendőrséggel kapcsolatban elmondta, hogy a budapesti eseményeknél két élü a megítélése, hol szakszerűen, hol pedig kevésbé szakszerűen jártak el. De ennek megítélésénél elengedhetetlen az előzmények, az események kiértékelése.

Hovánszki György polgármesterként is áttanulmányozta az előterjesztést. Csak dícsérő szavakkal tudta illetni a munkát. Nyírlugoson új épletbe szeretnék költöztetni az ottani rendfenntartókat. Arra is kitért, hogy hallható, hogy hamarosan összevonják a rendőrséget és a határőrséget. Ez a fúzió talán javíthatja majd a technikai felszereltséget.

Több település vezető is elmondta a témával kapcsolatos saját tapasztalatait. Akadtak olyan egyedi esetek is amikor a polgármesterek szerint helyben nem jártak el helyesen a rendőrők.

10:59: Lipők Sándor kérdése arra vonatkozott, hogy polgármesterként is azt mondhatja, hogy minden elismerése a megyei rendőröké, hogy ilyen helyzetben rendkívüli munkát végeznek. Várható, hogy nehéz helyzetbe kerülhet a munka, hogyha a jelenleg létszámkeret nem lesz feltöltve, leterheltek a munkát végző rendőrök.

A rendőrőrsök átszervezéséről szóló hírek valódiságáról is érdeklődött a képviselő. Felmerült egy újab kérdés is, hogy valóban történt-e jelentős személyi változás a szervezet felsővezetésében.

A megyei rendőrfőkapitány az állomány létszámára vonatkozóan elmondta, hogy hiába történtek új helhelyezési körülmények, korszerű körülmények vannak, bővültek a járandóságok, és mégis nehéz megtartani az állomány. Ezt nagy kudarcnak nevezete a szervezet vezetője, annak ellenére, hogy minden tiltás ellenére több eddig budapesten dolgozó kollégát csábított haza.

A vezetőváltásról szólva elmondta, hogy több vezető is elhagyja a testületet így szükségszerű az utódlás. A szakértői kérdésekről annyit mondtott, hogy szakértőik azért hagyták el a testületet, mert a szolgálati nyugdíj összege jelenleg nem arra ösztönzi az embereket ebben a szférában, hogy a közérdeébe tegyenek, hiszen összege vetekszik a fizetéssel.

10:41: A megye közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóval folytatódott a munka.

Dr. Andrékó János megyei főkapitány mellett több –a közbiztonsággal foglalkozó szervezet – képviselői is megjelentek. Előterjesztőként a fendőrfőkapitány nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, de fontosnak tartotta elmondani, ahogy a terjedelmes anyag kissé szakmai, hiszen a beszámolót az országos vezetéshez is eljuttatták. Arra is kitért, hogy arra akartak rávilágítani, hogy milyen területen milyen munkát végez a szervezet.

Karakó László az ügyrendi jogi bizottság elnöke arról szólt, hogy a bizottság tagjai támogatják a beszámolót. Tóth Imre képviselő kérdést intézett az illetékesekhez. A 2006. szeptemberi eseményekhez kapcsolódóan arra kérdezett rá, hogy ez a bizonyos felkészülés arra is vonatkozott-e, hogy a gumlövedéket fejmagasságba is lehet-e használni. Arra is kíváncsi volt, hogy folyik e a budapesti eseményeket követően eljárás rendőr ellen.

Andrékó János válaszát azzal kezdte, hogy nem tekinti rosszindulatúnak a gumilövedékre vonatkozó kérdéseket, hiszen a médiában bemutatott dolgok sajátos képet alakítottak ki az emberekben. A továbbképzésről szólva elmondta, hogy a szabolcsi rendőrők nem azért mentek Bp.-re, hogy gumilövedékkel tanuljanak lőni fejmagasságba, hanem egy előírt feladatot hajtottak végre.

Tévedés lenne azt hinni, hogy a speciálisan kiképzett rendőrök számtalan területen végeznek munkát, nem csak ez a feladatuk. Szerencsétlen egybeesés volt, hogy a gyakorlattal egyidőben élesbevétsen is részt kellett venniük, hiszen szükség volt a munkájukra a zavargáosk során.

Arra is válaszolt a rendőrkapitány, hogy egyetlen megyei rendőr ellen sem folyik eljárás a fővárosban történt esettel kapcsolatban.

10:28: A testületi döntést követően a Kállay Kristóf szólt a döntéshozókhoz. Örömmel vette, hogy nagybátyja hajdani terve mára megvalósult. Számos olyan érték van itt, melyekre a Nemzeti Múzeumba is irigységgel tekintenek. Az új helyszín lehetőséget biztosít arra, hogy a megye és a város felkarolásával egy egyedülálló intézmény jöhetett létre.

10:25: A nyilt ülés első napirendjeként elismeréseket adott át a megye képviselőtestülete több kiválóságnak, akik eredményes munkájával öregbítette a térség hírnevét. A kitüntetettek listáját később közöljük.

Szintén a zárt ülésen döntöttekről szólva az elnök elmondta, hogy bírósági ülnököket választott a testület, ugyanis a négy évvel ezelőtt választott ülnökök megbizatása lejárt.

Az nyilvános ülés első napirendje a Kállay Gyűjteményre vonatkozott. Köszöntötte az elnök a vendégeket: Kállay Ubul Tamást, Kállay Kristófot. Fülöp István elsőként arról szólt, hogy a Kállay családnak köszönhető, hogy most a gyűjtemény tagintézményként való üzemeltetésről dönthetnek. Ezzzel a gyűjteménnyel ezekkel a kincsekkel a megye gazdagodott. A bizottságok egyhangúan támogatták az előterjesztést.

Kiss Gábor frakcióvezető kért szót. Elmondta, hogy számtalan egyeztetés előzte meg ezt a döntést. Az elhelyezés fontos, de nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az épület, mely helyet ad a kincseknek, rekonstrukcióra szorul. Arra kérte a testületet, hogy teremtsék meg a forrást arra, hogy méltó helye legyen ez az épület a gyűjteménynek. Az igen gomb megnyomásával ellenvetés nélkül, új intézmény jött létre.

10:01: Ezt követően tájékoztatta a testületet, hogy Karakó László jelezte, hogy szólni kíván. A téma arra vonatkozott, hogy a bizottsági elnök tájékoztatta a testületet, hogy azok a képviselők akik később kaptak mandátumot, eleget tettek kötelességüknek, határidőre laadták a vagyonnyilatkozatukat. A most eskütt tett képviselőnek erre ez év közepéig van lehetősége.

A közgyűlés elnöke az ügyrendről tájékoztatta a képviselőket. Képviselői javaslatra felkerült a napirendek közés az Éltes Mátyás Általános Iskolára vonatkozó előterjesztés is, melynek a tartalmáról az ülésen tájékoztódtak a képviselők.

Ezt követően zárt üléssel folytatódott a munka. Az előzetes meghívó szerint itt kitüntetésekről, bírósági ülnökök személyéről és egy egyéni speciális szociális segélyről esik majd szó.

9:51: Habsburg Ottó, a vendégkönyvbe is írt néhány biztatószót az utókor számára.

A látogatást követően megkezdte munkáját a testület. Közel harminc napirend megtárgyalását tűzte ki célul a testület. Elsként az elnök arról szólt, hogy Tóth András elmondott képviselői jogállásáról, több mint egy évtizedi munka után távozik a testületből. Lemondó nyilatkozatában arra is kitért, hogy egyéb politikai tevékenységén a megyét fogja képviselni. Helyét Juhász Istvánné veszi át, aki letette az esküt a közgyűlés előtt.

9:43: Arra kérte a képviselőket –akiken sok minden múlik – harcoljanak a hungaropesszimizmus ellen, adjanak bizalmat az embereknek és ne felejtsék el, hogy össze kell fogni. Sokan vagyunk, tehetségesek vagyunk. Amikor számtalan országgal foglalkozik az ember, akkor látja igazán az ember, hogy milyen széles az összefogás lehetőségének skálája. Ez egy óriási lehetőség.

A köszöntőt követően a közgyűlés elnöke bejelentette, hogy elnök úr a kitüntetéssel járó pénzösszeget a Magyar vöröskereszt Megyei Szervezetének ajánlotta fel.

9:38: Világpolgárként megemlítette, hogy a francia elnökválasztás előtt korteskedett kicsit az egyik jelölt érdekében, mert magyarszármazású.

Sárközi úr – véleménye szerint megérdemli hogy az ország első embere legyen. Nem csak a jövőről, de múltunkról is szólt. Úgy véli a magyaroknak mindig voltak bai, a hadak útján foglalt helyet. Túl éltük mindezeket, mondta, így már tudjuk, hogy legfontosabb értékünk a biztonságunk, nem szabad elfelejteni, hogy jó kapcsolatban legyünk a „logikus barátainkkal”.

Tudják: mondta- óriások a kiáltások. Baj van ugyan, de jellemző ránk a „hungaropesszimizmus”, pedig óriásiak a kilátásaink. Számtalan honfitársunk sikeres a világban. Az egyik mint látjuk francia elnök lehet és més sorolhatnánk azokat, akik külföldra kényszerültek. Egy másik az az úr aki éppen űrtúristaként szerzett hírnevet és gazdag lett Amerikában.

Nem kell nekünk félnünk a jövőtől, mondta, óriási lehetőségeink vannak és nagy feladat: a megyékből felépíteni újra az országot. Rengeteg nyers anag van, nem csk a természetben, hanem az emberi tudásban és képességben – hangsúlyozta.

9:28: Elsőként kellemes kötelességének tett eleget a testület, hiszen az ülésen köszönthette Habsburg Ottót, aki a megyébe látogatott. Fülöp István elnök méltatta a vendég életútját és a közgyűlés elismerését adta át neki. Habsburg Ottó örömét fejezte ki, hogy ellátogatott és nem titkolta látogatásának célját, egy könyv népszerűsítése, mely a közelmúltban jelent meg. A mű a hajdani Szovjetúni országainak történelmét vázolja fel. Nem véletlen, hogy megjelenik ez magyar nyelven – hiszen rámutat arra, hogy nem szabad aludnunk, az Európai közösség biztonsága pótolhatatlan.

– Sipos Marianna –