Kitüntetés a belügyminisztertől

Kitüntetés a belügyminisztertől
A hernádkércsi Tóth László az abaúji Szentistvánbaksán született 1946. november 24-én. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, míg a középiskolát Sárospatakon végezte a hatvanas évek első felében, sorkatonai szolgálatot 1965-1967 között teljesített Rétságon.

Első munkahelye az encsi földhivatal volt, ahol tíz évig dolgozott, az utolsó háromban földhasználati csoportvezetőként. Ekkoriban végezte el a Tanácsakadémiát. Az encsi Járási Hivatal elnökének kezdeményezésére a Hernádkércsi Községi Közös Tanács elnökének választották meg 1977. szeptember 10-én, a tisztséget 1983. június 30-ig töltötte be. Az illetékessége Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa és Felsődobsza településekre terjedt ki.

Aranyos elismerés

A Halmaji Községi Közös Tanács elnökének 1983. júliusában választották meg, Halmajon kívül Kiskinizs, Csobád, Kázsmárk, Léh és Rásonysápberencs tartozott hozzá, az Államigazgatási Főiskolát 1983 elején végezte el.

A tanácsok megszűnését követően az 1990. évi polgármester választáson jelöltként indult és mintegy hetven százalékos szavazati aránnyal polgármesternek választották meg Halmaj településen, ugyanakkor a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés, illetve a Jogi Igazgatási Bizottságának tagja lett. 1994 februárjában körjegyzői állásra nyújtott be pályázatot, nyugdíjazás miatt megüresedett ez a poszt Hernádkércsen.

A két gyermeknek és két unokának örvendő családapa jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik, októberi Nemzeti Ünnepünkön Lamperth Mónika belügyminiszter „A Köz Szolgálatáért Érdemjel” Arany Fokozatával tüntette ki.

– SFL –