Kiszorítják az iparosokat a pályázatokból

Géresi József
Géresi József
Nyíregyháza – Az Ipartestületek Országos Szövetsége 13 pontba szedve megfogalmazta jobbító szándékú szakmai javaslatait, amelyet eljuttattak Brüsszelbe is.

Az iparos érdekvédelem sajnálattal kénytelen megállapítani, hogy miközben a családi- és mikrovállalkozások EU-s és hazai pályázati forráshoz jutásával kapcsolatban kormány–igéretekben nincs hiány, a valóságos lehetőségek egyre szűkösebbek e széles vállalkozói réteg számára.

Az IPOSZ 13 pontja

1. Cél, hogy a pályázatokat az interneten is be
lehessen adni
2. Egyablakos rendszer
3. Kevesebb nyomtatvány
4. Jelszóval lehessen követni a pályázat elbírálásának
menetét
5. Az állami szervezetek is dolgozzanak szorosabb határidõkkel
6. Legyen hozzáférhetõ a bírálati jegyzõkönyv
7. Lényegesen gyorsabb kifizetési határidõ
8. A támogatás költségei között legyenek
elszámolhatóak a pályázat elkészítésének
és monitoring tevékenységének a költségei
9. Nyíljon lehetõség részteljesítések
elszámolására is
10. Az ÁFA finanszírozás megkönnyítése
11. A megkezdett beruházás ne legyen kizáró
ok
12.A megkövetelt garancia és biztosítékok kérdésének
teljes áttekintése
13. Elkülönítve a legkisebb vállalkozások
felé is kerüljenek pályázatok kiírásra

Géresi József az IPOSZ megyei szervezetének első embere fogalmazott így a Kelet-Magyarország megkeresésére tegnap, azt követően, hogy a múlt héten a szervezet országos elnöksége állásfoglalásban tette közzé elégedetlenségét. Mivel a fentebb vázolt probléma okát főként a pályázati kiírásokban, és azok elbírálásának indokolatlanul komplikált rendszerében látják, az IPOSZ 13 pontban foglalta össze jobbító szándékú szakmai javaslatait, amelyet eljuttattak Brüsszelbe is az Európai Unió illetékeseinek.

– Sajnálattal állapítjuk meg – folytatta Géresi –, hogy az újonnan kiírt pályázatoknál igen körültekintő módon kirekesztették a családi- és mikrovállalkozásokat.

A pályázati kiírásnak olyan lehetőséget is kellene nyújtani, amely révén a szolgáltatás műszaki színvonalának pusztán a szinten tartásához, ám ezáltal az iparosok továbbéléséhez is elérhetővé tenné a támogatásokat e legkisebb, de munkahelyek tömegét fenntartó vállalkozások számára – szögezte le a megyei iparos vezető.

– Galambos Béla –