Kiskinizsen nem ígérgetnek, dolgoznak

Orosz Miklósné polgármester (jobbra) tősgyökeres kiskinizsi
Orosz Miklósné polgármester (jobbra) tősgyökeres kiskinizsi - © Fotó: Kozma István
Kiskinizs – Kiskinizs a Hernád völgyében található kistelepülés, nevét az oklevelek 1245-ben említették először.

Birtokosai akkoriban a Kinizsi család tagjai voltak. Az 1970-es években komoly fogyásnak indult a lakosság, ami mára megállt, a település lélekszáma 360–370 fő között mozog.

Saját pénzből felújítottuk a falu közvilágítását, és kiépítettük a teljes infrastruktúrát. Orosz Miklósné

– Férjemmel tősgyökeres kiskinizsiek vagyunk, és az „ősök”, a családhoz való kötödés nagyban befolyásolta, hogy itt maradtunk falun – mondta Orosz Miklósné, Kiskinizs polgármestere. – Nagycsaládból származom, két lánytestvérem és egy fiú­testvérem van. Édesapám MÁV-dolgozó volt, majd a helyi termelőszövetkezetben talált munkát. Édesanyám gyors- és gépíró iskolát végzett, a Szikszói Járás Hivatalnál dolgozott, amit születésünk után nem folytathatott. Bár szüleimnek nem volt sok idejük velünk foglalkozni, mégis jó tanulók voltunk. Én már gyermekkoromban eldöntöttem, hogy tanár leszek. Az összevont alsó tagozatos és a halmaji iskolában eltöltött felső tagozatos évek kellő alapot biztosítottak a továbbtanuláshoz. A miskolci Kossuth Lajos Gimnáziumba kerültem, 1976-ban érettségiztem, majd a Nyíregyházi Bessenyei György Tanítóképző főiskola biológia–mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakpárosításán tanulhattam tovább.

Később a gönci általános iskolába került a kiskinizsi polgármester asszony, ahol biológiát és technikát tanított. 1978-ban a halmaji általános iskolába hívták napközis nevelőnek, főállása mindig is a pedagógusi munka volt. A 2001-es időközi választáson öt induló közül nagy többséggel nyerte el a polgármesteri tisztséget, és azóta vezeti a falut.

Jelentős fejlesztések

– Büszke vagyok rá, hogy elindítottam a falugondnoki szolgáltatást, immár a harmadik falugondnok-autót használjuk – mondta. – Saját pénzből felújítottuk a falu közvilágítását, és kiépítettük a teljes infrastruktúrát, kábeltévé-hálózatot.

De nem ez nem minden! A volt iskola épületét turisztikai szálláshelyé alakították, tájházat rendeztek be. A Temető úton a parkolót felújították, és székely kaput állítottak a temetőbejárathoz. Az utóbbi évek nagyobb beruházásai: a körgát megemelése a falu északi részén.

– Felújítottuk, bővítettük a községházát, könyvtárral, foglalkoztatóteremmel. Az árvíz sújtotta települések pályázatában a település alsóbbrendű útjait tettük rendbe – sorolta Orosz Miklósné. – Közmunkában felújítottuk a régi daráló épületét, illetve a 2016-os év nagy munkája a turisztikai szálláshely belső felújítása, nyílászárók cseréje. Nagy gondot fordítok a falu zöldterületeinek gondozására, virágosítására. A civil szervezetek kiemelkedően működnek a településen.

Ugyanakkor a Kiskinizsi Nyugdíjas Klub Egyesület színvonalas programokkal vesz részt a falu életében. A fiatalok rendszeres aerobik–torna foglakozásokkal vigyáznak az egészségükre, melyet a kultúrház nagytermében tartanak. Ugyanakkor támogatják az óvodás és iskolás gyerekeket ingyenes tankönyv, füzetcsomag megvásárlásával, de a támogatásból nem maradnak ki a felsőfokú intézményekben járó gyerekek sem.

Kiderült az is, hogy jó színvonalon működik a növénytermesztés Kiskinizsen, melynek keretében két fóliasátor van: paprikát termesztenek, szabadtéren pedig a hagyományos konyhakerti (hagyma, uborka, burgonya) növényeket. A téli időszak alkalmával az asszonyok lábtörlőt szőnek, a férfiak munkája az utak, járdák rendbetétele, az eszközök, szerszámok karbantartása, illetve a vízlevezető árkok, az árvízvédelmi műtárgyak rendbetétele.

– Jó kapcsolatot ápolunk a történelmi egyházakkal – hangsúlyozta Kiskinizs vezetője. – Jelentősnek tartom a testvértelepülési kapcsolatok ápolását az erdélyi Márkod és a felvidéki Migléc településekkel. Ezek a kapcsolatok több mint 10 évesek.

Orosz Miklósné fontosnak tartotta kiemelni, munkája során mindig a település, a köz érdekét tartotta szem előtt.

– Fontos számomra a polgári értékek, a hitelesség, az igazmondás. Soha nem az ígérgetés volt a fegyverem. Zárógondolatként elmondhatom, hogy ezt a munkát a családom segítése, megértése nélkül és Kiskinizs mindenkori képviselő-testülete nélkül nem tudtam volna csinálni – fogalmazott.

ÉM-JLI