Kiragadott mondatok a történelemkönyvekből

Miskolc – Mit írnak az általános iskolai és középiskolai történelemkönyvek a 48-as forradalom hőseiről? A válogatásban miskolci történelemtanárok voltak segítségünkre.

Kossuthról:
„A honvédelemről szóló törvényjavaslatot Kossuth terjesztette elő: 42 millió ezüstforint és 200 ezer újonc megszavazását kérte a kormány nevében.”
„Kossuth pedig szeptember második felében toborzó körútra indult az Alföldön. Hívó szavára tíz- és tízezrek álltak be katonának.”

Kossuthtól:
„Minél nehezebbek a percek, annál inkább szükséges a nemzet javára működni.”
„… leborulok a nemzet nagysága előtt, s csak azt mondom, annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiságot tapasztaltam a megajánlásban. Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni.”

Petőfiről:
„Legnagyobb forradalmár költőnk. Életét adta a hazájáért és a szabadságért.”
„Petőfi előtt emeljük kalapunkat, az egyik legnagyszerűbb embere az országnak. Amily varázserőt fejtett ki az izgalom előteremtésében, s áthatott verseivel, szónoklataival mindent, úgy uralkodik most a rend felett…”

Petőfitől:
„Dicsőséges nagyura, hát/ Hogy vagytok?/ Viszket-e úgy egy kicsit a/ Nyakatok?/ Új divatú nyakravaló/ Készül most/ Számotokra… nem cifra, de/ Jó szoros…”

Táncsicsról:
„Tanulással emelkedett ki a jobbágysorból. Egyik röpiratának a címe: A Nép szava Isten szava.”

Görgey Artúrról:
„Harmincévesen, gyakorlatilag katonai vezetési tapasztalatok nélkül lett főparancsnok 1848 őszén, és a szabadságharc egész időszaka alatt megállta a helyét.”

Bem Józsefről:
„Bem például kicsiny erdélyi seregével másfél hónapig tartóztatta fel a sokszoros túlerőt. Végül azonban a segesvári és más csatákban felmorzsolták erőit.”

Klapka Györgyről:
„Voltak, akik még a világosi fegyverletétel után is harcoltak. Legtovább Komárom vára tartott ki Klapka György vezetésével.”

Széchenyitől:
„Barátom, csudákat éltünk. Nemzeti sorsunk hajszálon függött. Az első felvonás gyönyörűen sikerült. Én teli vagyok a legszebb reményekkel. Az én politikám biztos volt, de lassú, Kossuth egy kártyára tett mindent, és legalább idáig annyit nyert a hazának, mint amennyit az én politikám 20 év alatt nem bírhatott volna előállítani.”