Kiképzési kontroll Hódmezővásárhelyen

Akt.:
Kiképzési kontroll Hódmezővásárhelyen
Kiképzési kontroll Hódmezővásárhelyen
Debrecen, Hódmezővásárhely – A dandár alegységeinek általános katonai ismeretekben való jártasságának megállapítása céljából dr. Böröndi Gábor dandártábornok, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka felmérés végrehajtását rendelte el a dandár teljes személyi állománya részére.

A 2011. év feladattervének megfelelően a blokkosított kiképzésen részt vett állomány tagjait négy foglalkozási helyen mérték fel az ellenőrző bizottságok. Minden helyszínen váltásonként egy óra állt rendelkezésre, hogy a normafeladatok alapján az adott blokk parancsnokai, a jelenlévő felmérő csoport felügyelete mellett felmérjék a katonák képzettségét. Ezzel párhuzamosan két útvonalon és hat helyszínen járőrversenyt is rendeztek.

Kiképzési kontroll Hódmezővásárhelyen

Az általános lőkiképzés foglalkozási helyén kézigránát dobását és a fegyver részleges szét- és összeszerelését mérték. Általános harcászatból azimut (északi irány és egy adott tereptárgy között mért szög értéke) meghatározása és tüzelési testhelyzet felvétele, műszaki kiképzésnél alig fél óra alatt egy lövészteknő kiépítése gyalogsági ásóval, a negyedik helyszínen pedig a gázálarc felvétele és az északi irány kitűzése volt a feladat.

A látottak alapján dr. Lippai Péter ezredes, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnok-helyettese elmondta: „Tapasztalható, hogy az elmúlt fél évben szervezeti körülmények között folyt a kiképzés. A katonák hozzáállása nagyon pozitív, de nem lehetünk elégedettek azzal, amit eddig elértünk. Ennél is többet kell kihozni az állományból, ezzel együtt a kiképzés irányítóinak még nagyobb hangsúlyt kell fektetniük az önképzésre, módszertani felkészítésük tökéletesítésére.”

Búz Csaba ftőrm.