Kihelyezett karitanács-ülés. Quo vadis, történelmi karok?

Akt.:
Csilletolós hagyomány
Csilletolós hagyomány
Miskolc – A rendezvény szerves folytatásaként tekinthető a tavalyi ünnepségnek.

A Miskolci Egyetem két jelentős történelmi múlttal rendelkező kara: az egyaránt 1735-ös alapítású Műszaki Földtudományi Kar és Műszaki Anyagtudományi Kar az útkeresés jegyében újra ünnepi kihelyezett karitanács-ülést tartott Sopronban 2015. június 5–6-án annak érdekében, hogy a következő időszakban is sikeres oktatási és kutatási tevékenységet folytathassanak. Ez a rendezvény szerves folytatásaként tekinthető a tavalyi ünnepségnek, amikor is 2014. május 30–31-én a két kar az alapítás helyszínén, Selmecbányán kihelyezett ünnepi karitanács-­ülést tartott „Quo vadis, történelmi miskolci karok?” címmel.

Spirituális úton

Az idei kétnapos spirituális úton a két kar tanácsának tagjai visszamentek a mintegy 40 éves soproni időszak helyszínére, hogy erőt meríthessenek, valamint új célkitűzéseket találjanak a Nyugat-magyarországi Egyetem falai között.

A mostani tanácskozás középpontjában a duális képzés bevezetése és az ipari partnerekkel történő szakmai kapcsolatok szélesítése állt.

A kétnapos rendezvény első felében szakmai programok voltak, amelyek keretében a résztvevők meglátogatták a Nyugat-magyarországi Egyetem soproni kampuszát. Itt a különböző emlékhelyeken és a korábbi nagynevű professzorok emléktábláinál a tiszteletadás keretében a két kar képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit. Hála a soproni Erdőmérnöki Kar hallgatóinak, az első nap végét tradicionális szakestély zárta, előkészítve a másnapi ünnepi programot és hangulatot.

Duális képzés

A következő napon bonyolították le a két kar közös ünnepi karitanács-ülését, melynek levezető elnöke Kovács Ferenc akadémikus volt. A házigazda Nyugat-Magyarországi Egyetem nevében Náhlik András rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd Kékesi Tamás, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese fejezte ki gondolatait az ünnepi eseménnyel kapcsolatban. Bőhm József professzor történelmi áttekintése után a három kar dékánja, Szűcs Péter professzor (MFK), Palotás Árpád professzor (MAK) és Lakatos Ferenc (EK) ismertette, hogyan képzelik el a három szervezet működését a jövőben középtávon, ugyanakkor megfogalmazták a legfontosabb stratégiai célkitűzéseket is. A két miskolci kar esetében elsősorban a duális képzés különböző szakokon történő bevezetése és az ipari cégekkel történő kutatásfejlesztési, valamint pályázati együttműködés erősítése jelenti a jelenlegi legfontosabb feladatokat. Szarka László professzor, az MTA levelező tagja felszólalásában életútját mutatta be, miszerint miskolci geofizikus mérnök végzettséggel Sopronban alakított ki sikeres kutatói és oktatói pályafutást.

ÉM


Erős vállalati kapcsolat

A két kar erős vállalati kapcsolatát jól mutatja, hogy az ipart Vécsi György igazgatósági elnök (Miskolc Holding Zrt.), Üszögh Lajos igazgató (MIVIZ Kft.), Kersten Bach­mann igazgató (TAKATA Safe­ty Systems Hungary Kft.), Péhl Tibor igazgató (Alcoa Kft.), Varga Béla HR igazgató (BORSODCHEM ZRt.) és Rendesi János (NEMAK Győr Kft.) képviselte. Hozzászólásukban hangsúlyozták a két miskolci műszaki kar és a vállalatok különböző jellegű szakmai együttműködésének fontosságát, és kifejezték nyitottságukat az együttműködés erősítésében.
hirdetés


hirdet�s