Kiadvány a száz éves vonalról

Vasparipa füstje hirdeti az embereknek a kultúra megérkeztét – írta meg a Szatmármegyei Közlöny 1905. október 1-jén.

Ez az újsághír olvasható Szabó Menyhért Egy vasútvonal eseménytörténete című, nemrég megjelent munkájának első oldalán. Mivel a Nagykároly-Mátészalka-Csap helyi érdekű vasút megnyitásának századik évfordulója idén szeptember 27-re esett, a vonal menti települések önkormányzatai úgy gondolták, hogy a vasútvonalról való megemlékezés időszerű. Felkérésüknek eleget téve, az általuk kezdeményezett és szervezett centenáriumi rendezvényre Szabó Menyhért összefoglalta a Mátészalkai Vasúti Helytörténeti Gyűjtemény keretében immár 25 éve végzett kutatómunka eredményeit.

Időrendben megjelenítve

Kívánságuknak megfelelve a vasút működésének részleteit, a települések vasútállomásaira vonatkozó adatait igyekeztem időrendben felsorakoztatni – hangsúlyozta, s kiegészítette: a vasút arculati elemei közül inkább az építményekre helyezte a hangsúlyt. A tanulmányban a szerző arra vállalkozott, hogy a tervezés és építés részleteinek bemutatásával végigkísérje a létrehozás körülményeit. Beszámol a forgalom beindulásáról és az első időszak kevésbé ismert eseményeiről.

Sorra veszi a vonal sorsának további alakulását és időszakok szerint  „boncolgatja” és felsorolja az említésre méltó eseményeket, válogat a történések között. A tények ismertetése során figyel az üzemeltető vasút szakmai tevékenységére, vasutasok munkájára, a tulajdonos szempontjaira és a történelmi események hatására is.

– Koncz Nóra –