Ki fizeti a károkat?

Az autópálya építése miatt több villanyoszlopot is áthelyeztek. Az E-on-os építők engedély nélkül bementek a kertjébe, letaposták a zöldségfélét, letördelték a gyümölcsfák egy részét.

A kárigényét bejelentette, de a mai napig sem ment ki hozzájuk senki! Kihez fordulhat panasszal? – kérdezte Juhász Lajosné, Kálmánháza, Nagylapos 23. alatti olvasónk.

Megkerestük az E.on illetékeseit, akik ezt válaszolták:

Nyíregyháza Felsősima és Kálmánháza Nagylapos térségekben a 2005. évi fejlesztési munkák részeként zajlik a villamosenergia-hálózat korszerűsítése (ez a hálózatépítési munka keresztezi a közelben húzódó autópálya építés területét is). A beruházás célja a korábbi, elöregedett hálózat kiváltása egy korszerű, hosszútávon is biztonságosan üzemeltethető rendszerrel. A megvalósítás során – az új hálózat hatékonyabb karbantarthatósága érdekében – a kertekből az út mellé kerülnek a szerelvények, és ez a változás érinti az épületek csatlakozó vezetékeit is, így ezeket is át kell építenie, helyeznie a szakembereknek.

A fejlesztési munkákkal okozott esetleges károkat (terményben, mezőgazdasági kultúrákban, stb.) a kivitelezést végző megbízottunk természetesen rendezi az érintettekkel (elsősorban megegyezéssel), illetve egyetértés hiányában külső kárszakértő bevonásával. A kártérítések kifizetésére általában a műszaki átadást követően (esetleges kivitelezési hiánypótlás miatt szükség lehet a terület ismételt igénybevételére) kerül sor. A munkák műszaki átadása október végén várható.

A generálkivitelező az illetékes

Az M3-as autópálya építésével kapcsolatos összes témában a munka generálkivitelezője illetékes, nem az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. Ezzel együtt az autópálya-építés generálkivitelezője jogosult az áramszolgáltató tulajdonát képző hálózatok szükség szerinti átalakítását saját beruházásban (bonyolításban) elvégezni. A hálózatépítések az áramszolgáltató által elfogadott kiviteli terveknek megfelelően, a jogszabályban előírt kötelezettségek betartásával történhetnek. Az elkészült hálózatok áramszolgáltatói tulajdonba vételére azt követően kerül sor, amikor a generálkivitelező valamennyi kötelezettségének eleget tett.

Az autópálya-építés kapcsán esetlegesen felmerülő kártalanításokat a generál kivitelező, illetve alvállalkozói a tulajdonosokkal kötött megállapodások, illetve szakértői vélemények alapján a munka végleges befejezését követően rendezi.

– Balogh József –