Kéziratát özvegye fejezte be Mezőcsáton

Felvonulás a csáti főutcán
Felvonulás a csáti főutcán - © Fotó: Bujdos Tibor
Mezőcsát – Kiss László éveken át dolgozott a volt mezőcsáti járás történelmét feldolgozó kéziraton.

– Férjem éveken át dolgozott a volt mezőcsáti járás történelmét feldolgozó kéziraton. Életünkben azonban súlyos tragédia történt 2016. szeptember 22-én, amikor minden előjel nélkül gyógyíthatatlan állapotba került és 2016. november 2-án eltávozott. Kötelességemnek éreztem, hogy a befejezetlen kéziratban általa írt, felhalmozott szellemi érték nyomtatott formában megőrzésre kerüljön. Öröm lesz számomra, ha a levéltárban, könyvtárakban, egyházközségben az általam ajándékozott kéziratot megőrzik és hozzáférhetővé teszik. Kereskedelmi forgalomba nem kerül – nyilatkozta Kiss Lászlóné Fekete Judit. A Volt egyszer egy járás címmel, Visszaemlékezések a volt Mezőcsáti járás százéves történetére 1884–1984 alcímmel megjelent 640 oldal terjedelmű tanulmány méltó befejezése Kiss László életművének. Megjelentetésével élete vágya teljesült be, hiszen vallomása szerint „ez a téma bensőmből fakad, benne van őseimnek e táj­egységhez kötődő szeretete, ragaszkodása, amely belém is átöröklődött…” – írta könyve bevezető gondolatai között.

Öröm lesz számomra, ha a levéltárban, könyvtárakban, egyházközségben az általam ajándékozott kéziratot megőrzik és hozzáférhetővé teszik.

Kiadásra várva

A kézirat elején ismerteti a magyarországi járások történetét a 13. századtól 1983-ig, majd a mezőcsáti járás földrajzát, a járás településeit, a járás történelmét a honfoglalástól 1849-ig és a járási földtulajdonlás történetét. Ezeket követően szól a termelőszövetkezetről általában és konkrétabban az egyes települések termelőszövetkezeteiről, az állami gazdaságokról, gépállomásokról. Ismerteti a járás történetét a 20. század első évtizedeiben, a II. világháború helyi eseményeit. Szól az itt élt és elhurcolt zsidóságról, a magyar csendőrség és rendőrség történetéről, a járás laktanyáiról. Számba veszi vallási felekezeteket, ismerteti a járás vasútvonalait, művelődéstörténetét, a járási könyvtár, a művelődési otthonok tevékenységét. Az ugyancsak nagyon tömörítve felsorolt tartalom is bizonyítja, hogy a mindennapi közéletünk egészét magába foglaló vaskos járástörténetet vehet kezébe az olvasó. Vehet! – mondom/írom –, amennyiben és ha a Mezőcsáti ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, dr. Sikter Péter reményei szerint pályázati pénzt nyernek a kézirat kiadásához.

– ÉM –