Kevesebb „alap” bölcsész lesz?

Miskolc – A bölcsész szakokon
csökken, a műszaki, gazdasági és
egészségügyi karokon pedig nő az
államilag támogatott helyek száma
jövőre a felsőoktatásban.


Az összlétszám ugyanakkor nem
változik: a 2010-2011-es tanévben is 56
ezer hallgató felsőfokú
tanulmányait
támogatja az
állam. Hogyan kommentálja a
kormánydöntést a Miskolci
Egyetem tanulmányi rektorhelyettese
? Mi
várható a mi
egyetemünkön? –
kérdeztük dr. Szűcs
Istvánt
.


A rektorhelyettes mindenekelőtt
pontosított (nem bennünket, hanem a
hírt): az 56 ezer az alapképzésre
és az osztatlan képzésre
vonatkozik. Ennek azért is
jelentősége van, mert például
a Miskolci Egyetemen éppen a
Bölcsészettudományi Kar az,
ahol jelenleg a legnagyobb számban van
akkreditált mesterképzés
szak
. Az ő tizenegy szakukat követi a
Gazdaságtudományi Kar 8
mesterképzés szakja, majd a 3
gépész szak.

Amikor meghúzzák…


Ez azt jelenti, hogy ha esetleg csökken
Miskolcon a bölcsész
karon
az alapképzésre
felvehető, államilag támogatott
hallgatók keretszáma, attól
még nőhet a mesterképzésben
résztvevőké. De
egyáltalán nem biztos a
csökkenés – mondja dr.
Szűcs István
. Mégpedig
azért, mert a miskolci bölcsész
karra
első helyen több mint
kétszer annyian jelentkeztek az új
tanévre, mint egy évvel korábban.
Így, amikor meghúzzák
országosan a ponthatárt, abból
még nyerhet is a miskolci
Bölcsészettudományi Kar
.


A tanulmányi rektorhelyettes
hozzátette: a Miskolci Egyetem
szerencsés helyzetben van, éppen a nyolca
kara (plusz egy intézete, a
zeneművészeti) léte,
eredményes működése miatt,
amennyiben a
létszámátcsoportosítás
mégis érintené. Azon karok
iránt, amelyeket a kormányzati
döntés preferál, folyamatosan
nő az érdeklődés. Dr.
Szűcs István
úgy gondolja,
összességében nőhet a
Miskolcra felvehető –
államilag támogatott
képzésben résztvevő –
új elsősök száma.


SZG