Kettős csillaggal “keringőzik” a Szaturnusz a júniusi égbolton

Kettős csillaggal “keringőzik” a Szaturnusz a júniusi égbolton
 Washington  (MTI) – Kettős csillaggal “keringőzik” a Szaturnusz a júniusi égbolton.

A Szűz csillagkép második legfényesebb csillagáról, a 39 fényévnyi távolságban lévő Gamma Virginisről (Porrima) van szó, amely valójában egy kettős csillag. A páros tagjai, amelyek a közös tömegközéppont körül keringenek 169,1 éves periódussal, oly közel vannak egymáshoz, hogy csak teleszkóppal különíthetőek egymástól – olvasható a Space.com (http://www.space.com/) űrkutatási hírportálon.
    A Földről nézve elliptikusnak tűnik a két csillag pályája. Az utóbbi években a csillagászok közül sokan felhagytak Gamma Virginis megfigyelésével, hiszen 2005-ben mindössze 0,35 ívperc (ívperc – szögtávolság, a fok 1/60-ad része) választotta el őket egymástól. Hat évvel később a páros tagjai már 1,75 ívpercnyire távolodtak el, s így már jól megkülönböztethető a két fényes csillag.
    Szaturnusz a következő egy hétben még “hátrál”, majd 14-től előretartó mozgást végez. A hónap elején 18 ívpercnyire délkeletre volt a Porrimától, amelyhez csütörtökön kerül a legközelebb, ekkor alig 15 ívpercnyi távolság választja majd el a kettőscsillagtól. Ez a Hold látszó átmérőjének a fele. Június 30-ra a távolság megduplázódik, eléri a 30 ívpercet, vagyis a Hold teljes látszó átmérőjét.