Kétezer éves ezüstpénz Füzérről

Kétezer éves ezüstpénz Füzérről
Füzér – Nemzetközi és országos szinten is kiemelkedő leletekben gazdag a füzéri vár.

Országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő leletet sikerült épségben felszínre hoznia a Herman Ottó Múzeum régészeinek, tudtuk meg Gál Viktor régésztől, a füzéri ásatás vezetője. A vár kútjának középkori csörlőszerkezetéről van szó. Az 1,5 m széles, majd 2 méter magas, talpgerendákból és függőleges elemekből álló tartószerkezet egy 3,5 méter hosszú, nyolcszögletűre faragott tengelyt tartott. A tisztán facsapokkal összeállított szerkezet megforgatáshoz minimum két ember ereje kellett. Az elvégzett korhatározó vizsgálat alapján kiderült, hogy a csörlőszerkezet megépítéséhez felhasznált fákat 1633-45 között vágták ki.

A kútban megtalált régészeti faanyag mennyiségéből és állapotából arra a következtetésre jutottak, hogy a vár 1676-os lerombolásakor nem csupán felgyújtották az erősséget, hanem előtte szisztematikusan lebontották annak fa szerkezeti elemeit, és azt a kútba dobálva megakadályozták a további vízvételi lehetőséget, fogalmazott Gál Viktor. Beszélt a további terveikről is: a Felsővár tervezett rekonstrukcióját megelőzően a jövő évben tovább folytatják a várkút feltárást, valamint a Felsővár eddig még kevésbé kutatott területeinek vizsgálatát.

A miskolci Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya egyébként 2009-ben vette át Simon Zoltántól a füzéri vár és környezetének komplex régészeti kutatását. Az országosan is ismert Felsővár alatt a Várhegy keleti oldalában meghúzódó Alsóvár műemléki helyreállítását előkészítve 2011-től folyik nagyobb szabású régészeti feltárás az elővár területén. A 16-17. századi katonaházak, istállók, raktárak és pincék alatt feltárták az Alsóvár Árpád-korhoz kapcsolható előzményeit is.

A ma látható mészhabarcsba rakott kőfalak egy 13. századi palánk vonalán épültek fel a 16. század első harmadában. Egy kisebb és egy nagyobb méretű kemence, valamint két friesachi (osztrák típusú) denár mellett jelentős mennyiségű kerámialelet kapcsolható a füzéri vár első építési korszakához.

De nem csak a középkorban lakták a Várhegyet. Az Árpád-kori rétegek alatt római császárkori germánokhoz, a keltákhoz, késő bronzkori népességhez és a neolit bükki kultúra népességéhez köthető kerámiaanyag, különböző fémtárgyak és csiszolt kőbalták kerültek felszínre. Az Alsóvár feltárásnak egyik kiemelkedő leleteként említhető a kelták cotinus nevű törzséhez kapcsolható, egy több mint 2000 éves ezüstpénz.

ÉM-JLI


Füzér a legszebb magyar település

14.12.2012 | Füzér – A siker titka: a vár, a táj és a helyi közösség ereje.

Füzér jövője a múltja lehet

16.08.2012 | Füzér – 1,3 milliárd forintból folytatódhat meg a Füzéri vár rekonstrukciója.

A turizmusban van minden remény

12.08.2012 | Edelény, Füzér – A turizmusban látják a kiutat a hátrányos helyzetű térségek.

Előkerült a füzéri alsó vár

03.06.2011 | Füzér – A gótikus várkápolna egykori köveit is beépítették a száznyolc méter hosszú alsó várfalba.