Két szobrot avattak Arnóton

Arnót – A reformáció kezdetének 501. évfordulójára emlékezett az Arnóti Református Missziói Egyházközség.

Ebből az alkalomból Károlyi Gáspár bibliafordító és Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító szobrát avatták fel a református gyülekezeti ház udvarán, a mellszobrokat Juhász Zoltán fafaragó mester készítette. A gyülekezet tiszáninneni kötődésük miatt döntött Károlyi Gáspár és Szenczi Molnár Albert alakjai mellett.

ÉM