Készen áll a köz a munkára? – Borsodi körkép

Készen áll a köz a munkára? – Borsodi körkép

Miskolc – Szociális segély helyett
közfoglalkoztatást. Ahol lehet. Majdnem
mindenütt kész a terv.


Miskolc, Alsózsolca, Boldva, Tokaj,
Borsodnádasd, Sárospatak, Monok,
Mád, Sajószentpéter – Az
önkormányzatok április
közepéig küldik el tervüket, hogy
hány embernek tudnak-akarnak
közfoglalkoztatás keretében
munkát adni. Ismeretes: a
segélyezési rendszer úgy alakult
át tavaly év végén, hogy a
hangsúly a pénzbeli
ellátások helyett az aktív
eszközökre: a
közfoglalkoztatásban és a
képzésben, illetve a munkaerőpiaci
programokban való részvételre
helyeződött át. Tavaly a
rendszeres szociális segélyek
és a közcélú
foglalkoztatás forrásainak aránya
3:1 volt. Az idei cél: nagyjából
ugyanannyi összeg jusson erre is, arra is. Az
önkormányzatok a közcélú
foglalkoztatás személyi
kiadásainak 95 százalékát
igényelhetik vissza a
költségvetésből.

Nem kifizetőhely


Megyénkbeli
önkormányzatoknál,
önkormányzati vezetőknél
érdeklődtünk: hol tartanak a
tervezéssel, mik a szándékok,
lehetőségek náluk?

Orosz Lajos miskolci
alpolgármester elmondta: a terv nagy
részét már
kidolgozták-összeállították.
A javaslatot az április
közgyűlési ülésen
tárgyalja a képviselő-testület.
Miskolcon négyezer fölött van
az úgynevezett rendelkezésre
állási támogatásban
részesülők száma
(körülbelül ugyanennyien lehetnek a
megye többi településén
összesen), plusz mintegy kétezren a
szociális segélyezettek. Az
alpolgármester hangsúlyozza: nem
pénzt akarnak és fognak kiosztani –
nem kifizetőhelyként működnek
–, hanem olyan munkát
kínálnak, aminek hasznát,
eredményét egész Miskolc
tapasztalni fogja. Nem
látszattevékenység lesz a
közfoglalkoztatás, hanem
értékteremtő,
értékmegőrző. A RÁT-on
levők jelentős részét
szeretnék bevonni a programba.

Zsiros Sándorné,
Alsózsolca polgármestere:
„A település 330
segélyezettjének nagy
részét szeretnénk foglalkoztatni,
ám félő, hogy
körülbelül csak az egyharmaduk vesz majd
részt a közfoglalkoztatásban.”

Árokpart,
temető

Csabai Gyula, Boldva
polgármestere: „Az a kör,
amelyről szó van, mintegy 320 embert
számlál. A meglevő 22
közfoglalkoztatott mellé máris
felvettünk további 35-öt, és a
jövő hónapban további 30-35-tel
bővül a számuk. Utak
árokpartjainak a rendbentartása,
temetőtakarítás,
idősgondozás, adminisztratív munka
vár rájuk.”


Tokaj közfoglalkoztatási
terve – tudtuk meg Májer
János
polgármestertől
– 200 személlyel számol. A
foglalkoztatottak háromnegyede
szakképzettséget nem igénylő
munkát végez, egynegyedük viszont
szakképzettséghez kötöttet,
utóbbiak önkormányzati
intézményekben fognak dolgozni.”

Papp Anna,
Borsodnádasd polgármestere:
„A segélyezettek száma 200
fölött van. Több mint 130-ukat
kívánjuk foglalkoztatni.
Köztisztaság, víz- és
csapadékvízelvezetés, a
köztemető rendbetétele – ezek a
fő munkaterületek.”

Aros János,
Sárospatak alpolgármestere:
„Ötszázan vannak a
rendelkezésre állási
támogatásban részesülők,
többségüket szeretnénk bevonni
a munkába.”

A monoki
kezdeményezés

Szepessy Zsolt, Monok
polgármestere: „Körülbelül
170 monokira vonatkozik a program,
közülük 100-150-et szeretnénk
foglalkoztatni.Tisztítás, utak,
közterületek karbantartása ami
rájuk vár, hadd tegyem hozzá: a
monoki kezdeményezés
eredményeként. Remélem,
idejében tisztázódnak a
foglalkoztatás-kifizetés pontos
feltételei.”

Galambosi Imre, Mád
polgármestere: „A
nyílvántartott munkanélküliek
203-an vannak, rendelkezésre
állási támogatásban 131-en
részesülnek, rendszeres szociális
segélyben pedig 13-an. A márciusban
munkába bevontak száma 58,
áprilisban a foglalkoztatottak száma
83-ra bővül.

Sajószentpéter
polgármestere, Faragó
Péter
ezeket mondta: „A
nyilvántartott munkanélküli
álláskeresők több mint 1200-an
vannak. A rendszeres szociális segélyben
részesülő aktív korúek
száma 633, rendelkezésre
állási támogatást 75-en
kapnak. A közfoglalkoztatási terv
még alakul, ennek keretében 230 embert
kívánunk munkába vonni.
Összesen 600 embert tudnánk alkalmazni,
jelenleg 128-at foglalkoztatunk, a
létszám bővítése
folyamatosan történik.”


SZG

Mit
csinálnak?

A közfoglalkoztatáson
belül a legtöbben
közcélú munkát
fognak végezni. Utakat,
járdákat, árkokat,
parkokat, temetőket tartanak
tisztán, szemetet hordanak el. Az
intézményekben –
óvodában, iskolában,
idősek otthonában,
művelődési házban,
konyhán – végeznek
karbantartást,
felújítást és
takarítanak.
A
közfoglalkoztatás
formái

A közfoglalkoztatás
határozott idejű munkaviszony
közfeladat
ellátására.
(Közhasznú,
közcélú,
közmunka.)

Közcélú munka:
állami, vagy helyi
önkormányzati feladat
ellátás, amelynek
teljesítéséről a
helyi önkormányzat
gondoskodik.

Közmunka: célja az
állami, vagy
önkormányzati
feladatellátás –
pályázati rendszerben SZMM
régiónként ír
ki 3-8 hónapos határozott
időtartamú
közmunkaprogramokat
álláskeresők
alkalmazására (téli
időszak, idősgondozás,
parlagfűmentesítés)
– központi program,
pályázat

Közhasznú
munkavégzés: munkaügyi
központ
támogatásával, a
lakosságot, vagy a
települést érintő
közfeladat
ellátását
végezhetik kht., gazdasági
társaságok –
kiközvetítettek
alkalmazása nem üzletszerű
gazdasági
tevékenységre –
régiós, kirendeltségi
szintű
A
rendelkezésre
állási
támogatásra (RÁT)
jogosultak

Az ellátásra való
jogosultság feltétele: ha
közfoglalkoztatásban neki fel
nem róható okból nem
vesz részt és
táppénzben, vagy
távolléti díjban nem
részesül, vagy olyan
képzésben vesz részt,
amelyhez keresetpótló
juttatást nem
állapítottak meg (35
év alatti általános
iskolát nem végzettek
esetén speciális
szabály) –
rendelkezésre állási
támogatás illeti meg.

Együttműködési
kötelezettség: állami
foglalkoztatási szervvel
(nyilvántartásba vétel
és
álláskeresési
megállapodás
megkötése – 15 napon
belül kell jelentkeznie).Összege:
fix, a család
létszámától
függetlenül az
öregségi nyugdíj minimum
összegével egyezik meg (28.500
Ft).
A miniszter
mondta a programról

Idézetek az MTI
beszálomója alapján
Szűcs Erika szociális és
munkaügyi minisztertől a
Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetségének keddi
fórumáról:

„Az Út a munkához
programra elkülönített 100
milliárd forintot nem
veszélyezteti a gazdasági
válság…”.

„Nem terhelik túl az
önkormányzatokat a program
végrehajtásával
kapcsolatos teendők, sőt a
településeknek kifejezetten
előnyük származik az
új rendszerből…”

„A polgármesterek
többsége a nyári
viták során maga vetette fel:
szívesen adna munkát a
segélyen lévők egy
részének, ha ehhez az
állam hathatós anyagi
támogatást
nyújtana…”

„Azzal, hogy az újra
munkába állított
emberek bérének és
járulékainak 95
százalékát
központi forrásból
fedezik, s úgynevezett
foglalkoztatás-szervezőket
biztosítanak az új rendszer
gördülékeny
működtetéséhez, a
terhek jelentős részét
leveszik a települések
válláról…”

„A polgármesterek
előzetes kalkulációi
szerint az új rendszer igazi
eredményei 2-4 év
múlva
érzékelhetőek
majd.”

„A program nemcsak a
települések
szolgáltatási
körének
bővítésére, hanem
az önkormányzati
intézmények
dolgozóinak
tehermentesítésére,
illetve a közmunkának
köszönhetően a falvak,
városok tisztábbá
tételére is
kiváló
lehetőséget
nyújt.”

Kapcsolódó cikkek: