Képviselők ülése

Miskolc képviselőtestülete a jövő héten (20-án, csütörtökön) tartja legközelebbi ülését.

A napirenden szereplő témák közül szerepel az a javaslat, amely a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díj-kedvezmények helyi szabályairól szóló rendelet módosítását célozza.

Egy másik téma: önálló képviselői indítványban javasolja egy Anjou Tudományos Központ létrehozását Diósgyőrben három MSZP-s képviselő: Tompa Sándor, dr.Hardonyi András és Horváth Ottóné.

SZG