Kenyértörés a turizmusfejlesztők és az önkormányzat között

Akt.:
Kenyértörés a turizmusfejlesztők és az önkormányzat között
Miskolc – Újrakezdik: saját nonprofit társaságot hoz létre az önkormányzat a turizmus fejlesztésére.

Kilép az önkormányzat a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesületből, és megszünteti velük az együttműködési megállapodást is, az erről szóló előterjesztést mai ülésén tárgyalja a miskolci közgyűlés. A tervezett lépést azzal indokolja a város vezetése, hogy számos kifogás merült fel az egyesület működésével kapcsolatban.

A történtek előzményéről az előterjesztésből értesülhetünk, eszerint a miskolci közgyűlés még 2007-ben elfogadta azt a határozatot, miszerint a város hozzon létre TDM szervezetet, illetve működjön közre annak létrehozásában. (A TDM turisztikai desztinációs menedzsment – szervezet feladata a turisztikai intézményrendszer átalakítása lenne, célja, hogy fenntartható, versenyképes turizmust hozzon létre, működtessen.) 2009-ben a város pályázatot nyújtott be egy helyi szervezet kialakítására, működtetésére. A pályázat eredményes volt, 43 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, a támogatás felhasználására a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület lett jogosult. Ekkor kötötték az együttműködési megállapodást, amit most fel kíván bontani az önkormányzat.

Hatékonyabb lenne

A képviselők elé kerülő előterjesztés hosszan sorolja a felmerült kifogásokat. (Néhány kiragadott példa a keretben.) A kilépés azonban nem jelenti azt – olvasható az anyagban, – hogy az önkormányzat ne támogatná a TDM létrehozását. Egy másik társasági formában képzelik el a turisztikai szektor jövőbeli támogatását: javasolják, hogy az önkormányzat hozzon létre egy nonprofit gazdasági társaságot, amely jogosult lesz pályázatok beadására, és amely létrehozná a TDM szervezetet. Kákóczki András, a miskolci önkormányzat kulturális osztályának vezetője szerint hatékonyabban működhetne a nonprofit társaság az egyesületnél, határozattabban tudná képviselni a város érdekeit.

Dombovári Tibor, a Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület volt elnöke. Azért csak „volt”, mert a június 8-ai elnökségi ülésen ő is, és négy további elnökségi tag lemondott a tisztségéről. Ekkor egy levelet is megfogalmaztak, melyben tételesen cáfolják a kifogásokat, amelyekkel a városvezetés a velük kötött együttműködés tervezett felbontását indokolja. Levelüket elküldték a város vezetésének, választ azonban nem kaptak. 

84 tagjuk van

Dombovári Tibor hangsúlyozta, az egyesületük 84 tagot számlál, mindnyájan jelentős turisztikai vállalkozások tagjai. Az elnökségi tagok lemondását azzal indokolta, hogy szerintük a városnak nem lehet két különböző turizmus stratégiája, így nem akarnak a város ellen szervezni. Szerinte azonban több okból is rosszul döntött az önkormányzat az együttműködés felbontásával. Legfőképp azért, mert időt vesztenek, előlről kell kezdeni a szervezést, legalább egy év, mire az újraalakult szervezet pályázati forráshoz juthat. Emellett az EU az alulról jövő építkezést támogatja, az önkormányzat, a kormányzat kivonul a turizmus fejlesztéséből. Az elnyert 43 millió forintot pedig nem tudja lehívni a város, hiszen a pályázati cél nem valósul meg. (A pénzből turisztikai célú fejlesztéseket valósított volna meg az egyesület.)Felmerül a kérdés, nem nyerne-e a város azzal, ha az egyesületet alakítaná át nonprofit társasággá, ezzel időt nyerne. Kérdeztük azt is, hogy valóban elvész-e az elnyert 43 millió forint. Dobos Tímea, a miskolci önkormányzat szóvivője lapunknak nem kívánt az ügyben nyilatkozni, mint mondta, a közgyűlés döntése után válaszolnak kérdéseinkre.

A képviselők elé kerülő előterjesztés hosszan sorolja a felmerült kifogásokat. Például azt, hogy az egyesület által benyújtott pályázat „jelentős hibákat ejt”– Az egyesület által vállalt pályázati célok és az önkormányzat által támogatásként nyújtandó összeg nincs arányban. – A TDM részéről nem született operatív feladatterv, koncepció, stratégia, költségvetés. – „A menedzsment teljes kapacitása kimerült az önkormányzattal és a pályázati közreműködő szervekkel történő kommunikációban, egyeztetésben.”

A Miskolc Turizmusáért Közhasznú Egyesület viszontválasza

– A pályázati kiírást nem a TDM szervezet, hanem az NFÜ és a VÁTI Kht. készítette, így annak pontatlanságáért és logikátlanságáért az Egyesületet nem lehet hibáztatni, sőt, a pályázat az első körben nyertes lett, ami nem sok más településnek sikerült. – 2011. év január-februárjában a TDM és az önkormányzat közös munkacsoportja elkészítette az önkormányzattal kapcsolatos feladatmegosztást. Éppen azért készült el, mert az együttműködési megállapodásban rögzítettek túl általánosak (és nem átfogóak)– Az Egyesület 27 fős alapítói taglétszámáról a jelenlegi 82 főre való növekedését figyelembe véve egyértelmű, hogy a fenti állítás minden valóságalapot nélkülöz. 

ÉM-HMA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .