Kellenek a jegyek és a jó módszerek

Kellenek a jegyek és a jó módszerek
Miskolc, Szerencs – Az értékelésre szükség van a szakképzőkben, mondják a szakemberek.

Nem igazak azok a sajtóhírek, melyek szerint a jövőben nem lenne számonkérés és osztályozás a szakképző iskolákban, állítja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A tanulói teljesítmények évközi értékelése kötelező, ez alól a szakiskolai képzés sem kivétel, hangsúlyozza közleményében az OFI. Az intézet arra biztatja a szakiskolák pedagógusait, hogy a diákokat a tanórák során számtalan helyzetben (és módszerrel) próbálják meg értékelni, mert a folyamatos értékelés (és a sokrétű módszertani megoldások) által a tanulók rejtett képességei is felszínre kerülhetnek.

Legyen értékelés!

Szakképző iskolákban érdeklődtünk, hogy a tapasztalatok szerint milyen pedagógiai módszerek lennének célravezetőek. Jászay Zoltán, a Szerencsi Szakképző Iskola igazgatóhelyettese azt hangsúlyozta, az értékelés elmaradása biztos, hogy nem javítana a helyzeten. Hiszen a szakképzőbe járó diákokat így is nehezen lehet motiválni a tanulásra. A gyakorlati ismeretek elsajátításához elméleti tudásra is szükség van, hívta fel a figyelmet az igazgatóhelyettes. Kiváltképp azért, mert vannak olyan tanulók is, akik se olvasni, se számolni nem tudnak rendesen. Számukra épp arra lenne szükség, hogy minél hosszabb időt töltsenek az iskolában. Jászay Zoltán megjegyezte: a diákok egy része azt mondja, nem érdemes tanulni, hiszen a megélhetéshez szükséges pénzt segélyekből is össze lehet szedni.

Kis csoportokban

A Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettese, Szabóné Trum Tünde is úgy látja, hogy az értékelésre szükség van, hiszen az motiváló erőt jelent a diákok számára. Jó módszer lehet azonban, ha a pedagógus nem frontálisan tanít egész órán, hanem a diákoknak olyan feladatokat ad, melyek őket tevékenykedésre sarkallják. A legjobb lenne, ha kislétszámú osztályokban lehetne oktatni (12-15 fő), tette hozzá a szakember, azonban ez túlságosan költséges. Szóba jöhet még csoportmunka, de az igazgatóhelyettes szerint ez a módszer sem teljesen hibátlan, hiszen egyes tanulók csoporttársaikra hagynák a munka nehezét. A szakember hozzátette: nem helyesli azt sem, hogy a diákoknak a jövőben megnő az úgynevezett küldő szakmai gyakorlata az iskolai szakmai gyakorlat rovására. Véleménye szerint a külső helyeken nem mindig biztosított a megfelelő szakmai képzés.

ÉM-HE