Kazinczys nyílt levél a miniszternek – a szülőktől

A miskolci Kazinczy Ferenc Általános Iskola szülői közösségének nyílt levele Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének.

Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr!

A Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Miskolc-Tapolcai tagiskolájának Szülői Munkaközössége aggályait fejezi ki az iskolánkban kialakult helyzet miatt. A 2014 májusában, az intézmény vezetésére kiírt pályázatokat tudomásunk szerint eredménytelennek nyilvánították. Új pályázat kiírására nem került sort. A Miskolci Tankerület vezetőjének utasítására 2014. augusztus 25.-től az iskolát az SzMSz-ben foglaltak szerint az általános igazgatóhelyettes vezeti. A szülők ezt elfogadták, hiszen az általános igazgatóhelyettes az eddigi igazgatónővel szorosan együttműködve dolgozott, munkáját ismertük, biztosítva láttuk, hogy az eddigi értékrend szerint vezeti az iskolát. Az általános igazgatóhelyettes szeptember 1-jén megnyitotta a tanévet. Majd a délelőtt folyamán megjelent az iskolában augusztus 15.-i keltezésű megbízólevelével az elutasított, külső pályázó, akinek a programját sem a tantestület, sem a szülői munkaközösség nem támogatta.
A szülői munkaközösség aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az iskola működhet-e törvényesen és szakszerűen olyan vezetővel, akit sem a szakmai szervezetek, sem az szülői szervezetek nem támogattak, s aki a kinevezését követő 16. napon jelent meg először az új munkahelyén, a tanévnyitó után.

Az új vezető késedelmes és meglepetésszerű megjelenése fölborítja a tantestület tanévnyitó értekezletén kialakított és elfogadott éves munkatervét, a tantárgyfelosztást, ami azt jelenti, hogy több héttel később kezdődhet meg közel 800 gyermek számára a valódi pedagógiai munka. Ez károsan befolyásolhatja az országos kompetenciamérések eredményét, hátráltathatja a továbbtanulni kívánó diákok felkészülését, továbbá bizonytalansággal tölti el gyermekeinket az iskolában kialakult feszültség. Értesüléseink szerint a gyermekek pedagógusi felügyelet nélkül voltak mindaddig, amíg az új igazgatónő megtartotta első értekezletét. Így megkérdőjelezhető, hogy gyermekeinket megfelelő körülmények között, nyugalomban tudhatjuk-e. Biztosított-e számukra a nyugodt légkör a tudás elsajátításához?

Kifogásoljuk, hogy az eljárás során nem történt meg időben a szülők tájékoztatása sem, az iskola honlapján mind a mai napig a volt igazgatónő szerepel igazgatóként.
Kérjük, hogy vizsgálják meg és tájékoztassanak minket, hogy a kinevezési eljárás szabályszerűen zajlott-e le, ha augusztus 25-én az általános igazgatóhelyettes kapott megbízást az iskola vezetésére, az új igazgatónak pedig augusztus 15-én kelt a megbízólevele.

Kérjük, hogy új igazgatói pályázat kiírásáig a jogszabályok szerint az általános igazgatóhelyettes vezetése alatt működjön tovább az iskola.
Nyomatékosan kérjük a helyzet mielőbbi megoldását, mert gyermekeink testi, lelki, szellemi fejlődése a tét! Elfogadhatatlannak tartjuk azt a kaotikus állapotot, amely az iskolában uralkodik, és amely teljes egészében méltatlan egy oktatási és nevelési intézményhez.

A Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Miskolc-Tapolcai tagiskolájának Szülői Munkaközössége nevében

Miskolc, 2014. 09. 02.


Kapcsolódó cikkek:

Kazinczys nyílt levél a miniszternek

Miskolc – Újabb tantestület tiltakozik az igazgatói pályázatok miatt. Ők sem értik, miért nem jó az eddigi igazgató. tovább »

Önkormányzat 2014 | Közlemény – MSZP: Kriza Ákosék szembefordultak az avasiakkal!

Miskolc – Nem csak a miskolci diákokkal, óvodásokkal járatja a bolondját a Kriza-féle városvezetés, hanem a pedagógusokkal is. Kiderült, hogy a Fidesz négy év után sem hazudtolja meg önmagát, ami az oktatáspolitikáját illeti: ezúttal a Kazinczy Ferenc Általános Iskola vezetőjét sikerült “lefejezniük”, több évtizedes pedagógusi munka “jutalmaként”. tovább »

Közlemény – Botrányos tanévkezdés Miskolcon

Miskolc – Értetlenül áll iskolánk (Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) a kialakult helyzet előtt. Nyílt levélben fordulunk Balog Zoltánhoz. tovább »