Katasztrófa Csökkentési Világnap

Katasztrófa Csökkentési Világnap
Az ENSZ 1999. július 23-ai ülésén, a küldöttek úgy döntöttek, hogy minden év októberének második szerdája a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapjává nyilvánítják.

Az ENSZ a természeti katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák megelőzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében. Az átfogó program célja, hogy az egyes országok tevékenységén keresztül koordinálja a globális erőfeszítéseket, ezáltal hatékonyabbá tegye a katasztrófák megelőzését.

A cél megvalósítása érdekében felkérték a tagállamokat, hogy olyan nemzeti bizottságokat hozzanak létre, amelyek egymással és az ENSZ-szel együttműködve évről-évre továbbfejlesztik az említett programot.

Idén januárban rendezték meg Japánban, a Katasztrófa Csökkentési Világkonferenciát, amely további fontos határozatokat hozott a megelőzés érdekében és jóváhagyta a következő évtizedre, a katasztrófák megelőzésének és csökkentésének Általános Cselekvési Tervét. A tervben meghatározták azokat a stratégiai célokat és az ehhez szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a nemzetek, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelését.

A konferencián kimagasló szerepet betöltő UN ISDR (ENSZ Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiája) határozott irányt vett arra, hogy szerepet vállaljon a nemzetközi katasztrófa-csökkentési programok kidolgozásában, megvalósításában, főleg az alábbi területeken: lakosságtájékoztatás, képzés és oktatás, információ-kezelés és csere. Az említett konferencia eredményeként elfogadták a Hyogoi Nyilatkozatot is, amely a katasztrófákat tekinti fő akadálynak, a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolásában. Áttekintették továbbá az 1994-ben elfogadott „Yokohamai Stratégia és Cselekvési Terv egy biztonságosabb világért” program végrehajtásának hiányosságait és újabb kihívásait.

A nemzetközi szakmai együttműködés tette lehetővé az egyes országok számára a különösen kidolgozott, magas színvonalú, tudományos eredmények és ismeretek átvételét, illetve azoknak a lakosságvédelemben történő alkalmazását.

A közelmúlt természeti katasztrófái – árvizek, viharok, földrengések, szárazság, stb. – jelentős mérete és kiterjedése gyakran államhatárokat is átlépve hatalmas károkat okoztak.

Az elemi csapások tönkre tettek gazdasági struktúrákat, elpusztítottak településeket és különösen sújtották az elmaradott országokat, visszavetve – egyébként is nehéz – fejlődésüket, így azok nemzetközi segítség nélkül nem tudtak volna úrra lenni a nehézségeken.

A katasztrófákat elemezve kimutatható, hogy azok sok esetben nem elkerülhetetlen eseményeket jelentenek, mert kiváltó okait gyakran maga az ember környezetromboló tevékenysége idézi elő.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozással összefüggésben hazánk bel- és külpolitikájában, illetve a katasztrófavédelem szakmai tevékenységében egyre erőteljesebb és kiemelkedően fontos irányvonalat jelentenek a környezetvédelem és biztonság kérdéseinek megoldásai.

A BM OKF 2005. október 18-án megemlékezést tart a fenti világnapról.