Közlemény a Miskolc Holding átvilágítása kapcsán

Miskolc – A Miskolc Holding cégcsoport 2010.
évi
átvilágításának
eredménye: 30 milliárd forint
adósság


A választások után, 2010
októberében Miskolc város
új városvezetése
állapotfelmérő vagyonleltárt
készíttetett. A vagyonleltár
első körben a Miskolc
Holding
tagvállalatainak
aktuális helyzetét tárta fel. A
2010. III. negyedévi tagvállalati
beszámolók és az új
vezetés által elrendelt, egységes
elvek alapján végrehajtott
állapotrögzítő
vagyonleltár adózás előtti
eredménye 383 millió forintos
eltérést
mutatott ki.


A Miskolc Holding felügyelete
alá tartozó, száz
százalékban városi
tulajdonú cégek
átvilágítása ezt
követően, 2010 novemberének
második felében indult meg. A
könyvvizsgálók a nemzetközi
sztenderdeknek alapján két hónapon
át dolgoztak a Holding
tagvállalatok
átvilágításán, hogy
valós képet kapjon
Miskolc vezetése a
városi cégek valós vagyoni
helyzetéről. A
könyvvizsgálók
feltárták azokat a kritikus pontokat,
amelyek a Holding pénzügyi
helyzetére, illetve annak társadalmi
hatására befolyással lehetnek a
jövőben.


A könyvvizsgálói csoport a
Holding és vállalatai
szerződéseinek,
kötelezettségvállalásainak
és befektetéseinek
vizsgálatát követően 128
különböző
megállapítást tett, négy
kategóriában:


17 büntetőjogi
felelősséget felvető ügyet
találtak 1,753 milliárd
forint
értékben – jelenleg 3
ügy már nyomozati szakaszban van,
mindhárom a MIK zRt.-hez
kötődik. A többi ügyről addig
nem adható tájékoztatás,
amíg kellő alapossággal meg nem
történik az ügyek
hátterének feltárása,
illetve nem kezdődik meg a nyomozás.


36 súlyos
következményekkel járó
megállapítást tettek – ezek
értéke több, mint 10 
milliád forint
–, amelyek
közül várható további
büntetőügyi feljelentések is
lehetnek


41 esetben jó erkölcsbe
ütköző szerződések

alapján történtek kifizetések
1,11 milliárdforintot
meghaladó értékben


– mindezen felül 34 esetben
számviteli
szabályok
megsértését
állapították meg

A vizsgálat minden
megállapítás dokumentumokkal
igazolható!

A
könyvvizsgáló jelentés összességében
megállapította: a
Miskolc
Holding
jelenlegi állapotában a 17, 6
milliárd forint saját
tőkéjéhez
viszonyítva
mintegy 30 milliárd forint
értékű
kötelezettségvállalást

görget maga előtt – ekkora
mértékű fizetési
kötelezettség terheli a jövőben a
város cégeit. Leegyszerűsítve
ez azt jelenti, hogy a város legnagyobb
gazdasági szereplőjének
számítóMiskolc
Holding
2010-re 170 %-ban
eladósodott
.

A cégcsoport jelenlegi helyzete azt
mutatja, hogy a Miskolc Holding
alapításkor megfogalmazott
stratégiai célok közül szinte
egy sem valósult meg!
Sem az
önkormányzati vagyon hatékony
működtetése (hiszen közel
kétszerese a kötelezettség a
Holdin-vagyonhoz képest), sem az egységes
vállalatirányítás és
kontrolling, sem a vállalatok közötti
lehetséges együttműködés
gazdaságossági hatásainak
kihasználása. A szerződések
áttekintése után az
állapítható meg, hogy a
Holding vállalatcsoportot a felelőtlen
döntések elkendőzésére
használták.


Összegzésként elmondható: a
Holdingot
irányítói
kirakatszervezetként
működtették. Formálisan ugyan
utaltak a stratégiai célokra, ám a
gyakorlatban mégis figyelmen kívül
hagyták az Önkormányzat által
írásba foglalt célokat. A
társaságok
működését,
gazdálkodását a részleges
szabályozatlanság, sokszor a
pazarlás, az irracionalitás, a
tulajdonosi szemlélet hiánya
jellemezte.
A felelőtlen és
átgondolatlan
kötelezettségvállalásokkal
kockára tették Miskolc
és a miskolciak vagyonát.

Miskolc
új városvezetésétől
a
Miskolc Holding
igazgatósági és
felügyelő testületei feladatként
azt kapták, hogy a jogszerűtlen, vagy
vitatható kifizetéseket
vizsgálják felül, és
tegyék meg a szükséges jogi
lépéseket az indokolatlan
kifizetések
tisztázására.

A Holdingon keresztül a
várost és a miskolciakat
összességében több
milliárd forint kár érte, amely
pénz visszaszerzését Miskolc
új városvezetése elsődleges
fontosságúnak tartja.


Mint ahogy azt is, hogy a Miskolc
Holding
vállalatcsoport
jövőbeni működését
úgy alakítsák át a
cégcsoport vezetése, hogy az a miskolciak
érdekét képviselő
Önkormányzat
képviselő-testülete
számára átlátható
legyen. A legfontosabb cél, hogy a
Miskolc Holding a jövőben a
közérdeket szolgáló, a
közjót mindenkor figyelembe vevő,
gazdaságosan és hatékonyan
működő vállalatcsoporttá
alakuljon.Miskolc Holding
átvilágítás
A már folyamatba
lévő
büntetőügyek listája.
A jó erkölcsbe
ütköző ügyek
listája.
Miskolc
Holding
átvilágítás

[.xls – 58KB]


Nézőpont: Nyomozás


eszak | 2011.02.01 20:51

Repkedtek a számok a keddi
városházi
sajtótájékoztatón. 17
büntetőjogi felelősséget
felvető ügycsoport, 36 súlyos
ügy, 30 milliárdos
adósság. Hajdu Mariann
jegyzete


Miskolc Holding: 30 milliárdos
adósság


eszak | 2011.02.01 18:59

Miskolc – Befejeződött a Miskolc Holding
átvilágítása, a
könyvvizsgálók 128
megálllapítást tettek.


MSZP: nem hiány, hanem többlet


eszak | 2011.02.01 18:58

Miskolc – Az MSZP miskolci frakciója
szerint nincs harmincmilliárd a
hiánya a Holdingnak, hanem
pénzügyi plusszal rendelkezik.


Miskolc Holding:
Büntetőfeljelentések


eszak | 2011.02.01 18:46

Miskolc – A következő
három ügy közül az
utóbbi kettővel kapcsolatos
gyanúról már tavaly, a
választások előtt
beszámolt portálunk.


Helyreigazítás

A G.T. Personum Tréning
és Tanácsadó
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
megdöbbenéssel

értesült a 2011.
február 2-án www.boon.hu
(Borsod Online) – internetes
honlapon közzétett
,,Miskolc Holding: 30 milliárdos
adósság” ill.
,,Hivatalos közlemény a
Miskolc Holding
átvilágítása
kapcsán” és
,,Miskolc Holding
átvilágításának
eredménye”
elnevezésű hivatalos
közleményekről,
amelyben a Társaságot a
közleményekhez ,,A
már folyamatban lévő
büntetőügyek
listája. A
jóerkölcsbe
ütköző ügyek
listája.” – felirat
alatt csatolt
excel
táblázatban szereplő
felsorolásban
említették.


 


A hivatkozott lista
szövegkörnyezete, a lista
elnevezése, a
közlemények tartalma a
listában említett
tényeket hamis színben
tünteti fel és
egyértelműen arra utal,
hogy Társaságunk
,,lehetőségekkel
élt(ek) csupán”,
jogtalanul, jóerkölcsbe
ütköző módon tett
szert anyagi előnyökre
és ezzel
megkárosította a
várost és a
tisztességes
adófizető
polgárokat.


 


Ez a fajta
,,feketelistába”
sorolás
Társaságunkra
nézve különösen
méltánytalan,
sértő és
megengedhetetlen
és alkalmas
lehet arra, hogy
Társaságunk piaci
megítélését,
ügyfeleinkkel kialakított
üzleti kapcsolatainkat
hátrányosan
befolyásolja.


 


Társaságunk
valóban  2009-2010-es
években rendszeresen tartott az
MVK Zrt.-nek vezetői
tréningeket, ahogy ezt teszi az
ország több pontján
is különböző
nagyobb vállalatok
közép-felsővezetése
számára.
Szolgáltatásainkat a
megrendelő – jelen esetben
az MVK Zrt. –
igényének
megfelelően magas
színvonalon
, csaknem
húszéves szakmai
tapasztalat és know how

felhasználásával
végeztük,
végezzük.
Munkatársaink valamennyien
pszichológusok és
közgazdászok, akik
hosszú évek óta
elismert szakértői a
vezetésfejlesztésnek.


 


Az MVK Zrt.-nél
megrendezésre került
tréningek költsége,
díjazása teljes
mértékben az
átlagos piaci viszonyokhoz
igazodott.

 


Fentiek
alátámasztására
Társaságunk vezető
tisztségviselői, egyben
tulajdonosai bármikor
szívesen és
készségesen
hozzájárulnak a
hivatkozott ügyekben való
átfogó
felülvizsgálathoz mind
pénzügyi mind
szakmai/tartalmi vonatkozásban.


 

A G.T. Personum Kft. mindezek
alapján határozottan
visszautasítja a tények
hamis színben való
feltüntetését
és azt az
állítást, mely
szerint jóerkölcsbe
ütközően járt
volna el.

 


Megdöbbenésünket
írásban jeleztük a
város vezetése és
az érintett MVK Zrt. felé
is.


 


G.T. Personum Kft.