Közös tanulságok, közös vélemény Miskolcon

Miskolc – Nem véletlenül rendezték Miskolcon a II. Országos Foglalkoztatási Konferenciát. A kétnapos rendezvény nyitó előadását Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter tartotta.

Nem véletlenül rendezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon a II. Országos Foglalkoztatási Konferenciát.
Bár a konferencia megszervezésekor még nem lehetett látni, hogy épp e napokban robban ki az egész világot érintő pénzügyi válság, ez csak még aktuálisabbá tette a rendezvényt, hiszen még világosabban látszik, hogy a globális világ nem nyújt megoldást a problémáinkra. A kedvezőtlen folyamatok kedvezőtlen hatása nem kerüli el hazánkat, s különösen igaz lehet ez Észak-Magyarországra. Épp ezért fel fog értékelődni a helyi szövetségek és a gazdaság szereplői közötti kapcsolat, s ezért van értelme a közös vélemények megfogalmazásának, így e sokszínű konferenciának is – mondta el elöljáróban Bihall Tamás, a Magyar Kereskedemi és Iparkamara alelnöke a kétnapos rendezvény kezdetén. A helyszín kiválasztásának további indokául elmondta: hazánkban a foglalkoztatás szempontjából aktív korú népességen belül egy-másfél millióra tehető azoknak a száma, akik inaktívak, „akikről nem tudunk semmit”, s épp ebben a megyében jóval többen lehetnek, mint az országos átlag.

Egy lépéssel közelebb

– Mindezt nem lehet csak foglalkoztatási problémaként kezelni – hangsúlyozta Gúr Nándor országgyűlési képviselő, a Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának elnöke is. Kérdésünkre, a tavalyi, első konferencia hozott-e eredményt a foglalkoztatottsági mutatókban, azt válaszolta:
– Észak-Magyarországon nem volt romlás, ami itt  eredménynek számít. Országosan pedig az utóbbi 6 év bármelyikére igaz, hogy több volt a foglalkoztatottak száma, mint az előző esztendőben. Az inaktívak száma 200 ezer fővel csökkent tavaly óta, s nőtt az álláskeresőké, ami azt mutatja, hogy nyitottabbá vált a rendszer: azok közül, akik korábban csak az ellátórendszerre támaszkodtak, sokan egy lépéssel közelebb kerültek a munka világához.

Adómentességet biztosítanának

Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter többek között az „Út a munkához: segély helyett munkát” programjáról beszélt, mely előző nap azért nem került a kormány elé, mert még beleépítik, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben letelepedő, ott élő hátrányos helyzetű embereket foglalkoztatók számára ösztönzésül 3 év teljes adómentességet biztosítanak. A miniszter szólt a közfoglalkoztatásban bevezetendő változásokról is, és kifejezte reményét, hogy a jó példa a ma még nem, vagy jobbára feketén dolgozókat is a legális munka felé tereli.

Kiragadott mondatok

Az már most látszik, hogy egy megszerzett diploma nem lesz elég egy életen át. Sőt, egy bármilyen megszerzett tudás is elavul 3-4 év alatt. A szakképzés jövője szempontjából fontos volna, hogy mindenki végigjárja a közoktatást, s hogy abból senki se lépjen ki úgy, hogy ne tudjon írni és olvasni.
A szakképzés szintjén is be kell vezetni a pályakövetést: amelyik bizonyítványról kiderül, hogy annak birtokában 100-ból mondjuk csak 30-an tudtak elhelyezkedni, azt a képzést meg kell szüntetni.

Dr. Szüdi János szakállamtitkár, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Új jelenség, hogy nem csak a frissen végzett diplomások hagyják el a régiót, hanem már a jó teljesítményű miskolci középiskolások is Budapestet preferálják. Sajnos még a közszférából sem lehet megbízható adatokat szerezni arra vonatkozóan, hogy hány diplomásra van szükség az elkövetkezendő években.
A Miskolci Egyetem lehetőséget a váltásra: kedvenc példám szerint egy Egerben, természettudományi végzettséget szerző nálunk többféle mérnöki szolgáltató szak közül is választhat.
Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, Miskolci Egyetem

Kell a változás, méghozzá gyorsan: talpára kell állítani a világot, itt, helyben, s ez szabhat a irányt a kormányzati lépéseknek.
Fedor Vilmos alpolgármester, Miskolc

Nyolcvan, jobbára az építőiparhoz kapcsolódó szakmát el lehet ma kezdeni, alapfokú képzés nélkül.
A közfoglalkoztatás terén az önkormányzatoknak tervet kell készíteniük: milyen munkát akarnak elvégeztetni, s ehhez hány ember kell. Ehhez kapcsolhatók a helyi gazdasági szereplők, valamint a nagyberuházások munkaerőigényei. Az igények alapján a közfoglalkoztatást kistérségi szinteken menedzselni kell.
Szűcs Erika szociális és gazdasági miniszter