Kötvényből jut majd az önrészre

Miskolc – Idén sem ússza meg hitelfelvétel nélkül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szerdai ülésén tárgyalta a megyei önkormányzat idei költségvetését. A javaslat előterjesztője, Ódor Ferenc elnök már ősszel, a költsétvetési koncepció tárgyalásakor jelezte, hogy rendkívül nehéz év előtt áll a megye. Most a következőkkel egészítette ki akkori agályait: „A költségvetési bevételek, különösen a központi források jelentősen csökkentek, a csökkenés mértéke 797 millió forint. A központi források ellentételezésére más forrás nem áll rendelkezésre. A nehéz pénzügyi helyzetben kiemelt feladat a működőképesség megőrzése idén is. Ez minden költségvetési szervtől, minden dolgozótól szigorú gazdálkodási fegyelmet, következetességet, fokozott figyelmet igényel.”

Mint megtudtuk, az intézményi költségvetésben elismerték a személyi kiadásokhoz kapcsolódó juttatásokat (kereset-kiegészítés, soros előrelépés, jubileumi jutalmak, szakképesítés megszerzése stb), valamint a szakképzések változásából fakadó (szakmai orientációs képzés, gyakorlati oktatás), emelkedés többlet költségeit. „A nehéz pénzügyi helyzet miatt a költségvetési keret 20 százalékos csökkentésére kényszerül az önkormányzat” – magyarázta az elnök.

Kölcsön is kell majd

A megyei önkormányzat idei költségvetése – kényszerítő megtakarítási intézkedések ellenére – 2,2 milliárd forint működési hiánnyal kénytelen számolni. A működési hiányon túl nem áll rendelkezésre a megyei kórház beruházási feladataihoz szükséges 1,5 milliárd forint saját erő sem. A költségvetési hiány finanszírozása érdekében tárgyalásokat kell folytatni a pénzintézetekkel, keresve a forrás kiegészítés lehetőségét (hitel, kötvény). A Csillagpont Kórház programhoz szükséges 1,5 milliárd forintot egyérteműen kötvénykibocsátással próbálja előteremteni az önkormányzat.

„Továbbra is gond, hogy a megyei önkormányzat nem pályázhat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (mőködési forráshiányos) helyi önkormányzatokat megillető központi támogatásra – tette hozzá az elnök. – A hiány mérséklése érdekében át kell tekinteni az előző évi pénzmaradványt is. Számolni kell az áthúzódó kötelezettségekkel, és értékelni kell a bevételi többleteket és kiadási megtakarításokat.”

Szinten tartás a cél

A költségvetési kiadások tervezésénél a felvett hitelek és kötvény kamataival is számolni kell. Forrást kell biztosítani a felvett fejlesztési hitelek tőketörlesztésének fedezetére is. A felhalmozási kiadások alakulása a felhalmozási jellegű bevételekkel azonos szintű lehet. Az eszközök elhasználódásának mértéke, a fejlesztési kötelezettségek azt jelzik, hogy ezt a bevételt teljes mértékben felhalmozási feladatokra kell fordítani. Változatlanul fontos külső források igénybevételével megvalósítani a különböző fejlesztési elképzeléseket, igényeket. Jelentős feladat lesz a Csillagpont Kórház megvalósítása. Az önként vállalt mecénási, térségi feladatok megfogalmazásánál – a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett – a szinten tartás fogalmazható meg.

 Ezekről tárgyaltak

– A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése

– Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat likviditását javító kötvénykibocsátásra

– A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjainak megállapítása

– Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítása

– Az ormosbányai Idősek Otthona és az edelényi Fogyatékosok Otthona intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

– Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2009. évi közbeszerzéseiről

– Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program 2009-2010. évi akciótervében foglaltak végrehajtásáról

– Javaslat a 2010. évi egészségügyi gép-műszer beszerzéshez céltámogatási igény bejelentésére

– Javaslat a Svájci-Magyar Együttműködési Program turisztikai fejlesztési pályázatában való részvételről és a pályázó konzorciumhoz való csatlakozásról

– Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Miskolci Egyetem közötti Együttműködési megállapodás megkötésére

– Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintő két vasúti vonalszakasz szüneteltetésével kapcsolatos állásfoglalásra és felterjesztésre

– Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatásának odaítélésére

– A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak megválasztása

 
hirdet�s