Kötelezettségvállalás szervezésével is segíti Miskolc önkormányzata az árvízi károsultak támogatását

Miskolc – Miskolc Közgyűlésének 2010. május 27-i döntése alapján a társadalmi összefogást erősítve, a károsultak támogatását és a belvízkárok helyreállítását Miskolc önkormányzata közérdekű kötelezettségvállalás szervezésével is segíteni kívánja.

A magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal hozzájárulnak az Önkormányzat által meghatározott  közérdekű célokhoz.

Az Önkormányzat két alszámlát nyitott, amelyre a közérdekű kötelezettséget vállalók befizetéseket teljesíthetnek. 

  • Számla megnevezése: 2010 tavaszi nagy esőzések miatti belvízkárok helyreállítása
    Számla száma: 10700086-42689106-72000003 
  • Számla megnevezése: 2010 tavaszi nagy esőzés belvíz károsultjai
    Számla száma: 10700086-42689106-71900003

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes befizetésekről, juttatásokról a hatályos adójogszabályokban (személyi jövedelemadó, társasági adó) foglaltak szerint igazolást állít ki.