Ők a szívükben voltak magyarok

Ők a szívükben voltak magyarok
Miskolc – A gyerekek szerint ma nem sokan áldoznák fel magukat másokért, a hazáért. Viszont vallják: szükséges a megemlékezés, így az aradi vértanúkról való megemlékezés is.

A mai diákok időben ugyan messze állnak az 1848/49–es forradalom és szabadságharc hőseitől, így az aradi vértanúktól is, de szükség van az emlékezésre. Tóth Attiláné, a Széchenyi István Általános Iskola tanára a haza iránti elkötelezettség példáját tartja a legfontosabbnak október 6–án, gyermeknyelvre lefordítva: a közvetlen környezethez, az iskolához, a lakótelephez való ragaszkodás is lehet üzenete a nemzeti gyásznapnak.
Az aradi vértanúkra emlékeztek hétfőn az oktatási intézményekben a tanárok és diákok. A Széchenyi Iskola aulájában mécsesek égnek, köröttük a szabadságharcot felidéző képek, a paravánon a 13 vértanú nemzeti szalaggal keretezve. Már véget ért az első órában tartott megemlékezés, de a hetedikes szereplők még ünneplőben vannak. Varga Eszter prózát mondott, amiben szerinte az volt a legszebb, hogy a szabadságharc tábornokai büszkén fogadták a halálos ítéletet.

– A hazáért nagyon sokat tettek az aradi vértanúk, a mai világban nem sokan tennék meg ugyanazt. Van egy nagyon szép mondat, amit én is elmondtam az ünnepségen – ajánlja Eszter az idézetet – „Hittel igazukban, esküjük szentségében, szavaik tisztaságában….”

Feláldozták magukat

Asztalos Peggi verset mondott, Az aradi vértanúk címűt. Ő a versből olyan embereket ismert meg, akik mindenüket feláldozták a hazáért. És hogy vannak–e ma hősök? Ezen elgondolkodik kicsit. Először a politikusokat említi, de aztán meggondolja magát.
– A tűzoltók, a tudósok és a mentők nevezhetők hősöknek, mert ők is másokért dolgoznak.
Verset mondott Holló Ágota is, és megtudjuk tőle, hogy megszerette a versét. Mégpedig azért, mert nagyon tetszett neki, hogy a szabadságharc hősei mindvégig kiálltak a hitük mellett, feláldozták magukat, és még azok is, akik nem voltak magyar származásúak. Ők a szívükben voltak magyarok – teszi hozzá Ágota, majd hétköznapi példát hoz arra, hogy állhat ki ő a hite mellett:
– Például, ha elhatározom, hogy évvégén kitűnő leszek, akkor azért mindent megteszek, hogy valóban az legyek.

Ők tizenhárman

A 13 aradi vértanú :

Aulich Lajos honvéd tábornok (1793–1849)
Damjanich János honvéd tábornok (1804–1849)
Dessewffy Arisztid gróf, honvéd tábornok (1802–1849)

Kiss Ernő honvéd altábornagy (1799–1849)
Knezić Károly honvéd tábornok (1808–1849)
Láhner György honvéd tábornok (1795–1849)
Lázár Vilmos honvéd ezredes (1815–1849)
Leiningen-Westerburg Károly gróf, honvéd tábornok (1819–1849)

Nagysándor József honvéd tábornok (1804–1849)

Poeltenberg Ernő lovag, honvéd tábornok (1813–1849)
Schweidel József honvéd tábornok (1796–1849)

Török Ignác honvéd tábornok (1795–1849)
Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok (1807-1849)