Jövőkép – Rendőr ösztöndíj roma tanulóknak

Miskolc – A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2014-ben is meghirdette a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíj pályázatát.

Minden középfokú oktatási intézmény tanulója pályázhat a támogatás elnyerésére. A nappali tagozat első, második, vagy harmadik évfolyamán tanulók is jelentkezhetnek a meghirdetett támogatás elnyeréséért. A szakiskolák pályázatba bekapcsolódó diákjainak vállalniuk kell az érettségi megszerzését is, tehát tanulmányaik ennek megfelelő további folytatását a szakiskola befejezését követően.

A támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok beküldési határideje: 2014. július 31.

A nyertes tanulókat az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokat követően választják ki, s velük a főkapitányság támogatási szerződést köt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vállalja, hogy a támogatott részére, középiskolai tanulmányai hátralevő idejére az alábbi juttatásokat biztosítja:

  • számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni, kollégiumi szállás és a menzai étkeztetés költségeinek teljes körű térítése;
  • tanévenként – számla alapján, legfeljebb 25.000 forint értékben – ruházkodási segély;
  • tanszersegély (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítése, az egyéb taneszközök esetében – ugyancsak számla alapján – tanévenként legfeljebb 4500 Ft értékhatárig;
  • Az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatás:
    – 3,00 – 4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2000,– Ft/hónap,
    – 4,01 – 4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000,– Ft/hónap,
    – 4,51 – 5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000,– Ft/hónap

A pályázatot nyert tanuló(k)nak a támogatásért vállalniuk kell, hogy középfokú tanulmányaik eredményes befejezését követően – rendőri szolgálat vállalása céljából – jelentkezik valamelyik rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság először tizenhat éve hirdette meg a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíj pályázatát. Az elmúlt években összesen 49 diákkal kötött szerződést a rendőrség.

A legtöbb sikeres pályázó (14 fő) a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium tanulói közül került ki. A támogatási rendszer segítségével az elmúlt évek alatt tizenhatan álltak a rendőrség kötelékébe. A célorientált pályázat ebben az évben is sikeres jövőképet nyújt olyan diákoknak, akiknek a rendvédelem lehet a hivatása.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságnak jelenleg nyolc tanulóval van érvényes, középiskolai tanulmányaik hátralevő idejére szóló támogatási szerződése. Közülük négy támogatott vesz részt a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola jelenleg is zajló felvételi eljárásában.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a középfokú oktatási intézményben tanuló diákok pályázatához hasonlóan a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló fiatalok részére is meghirdeti az ösztöndíjpályázatot. Ennek a támogatásnak az elnyerésére nappali tagozaton jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai képzési területen tanuló cigány származású fiatalok pályázhatnak.

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság –