Jövőkép – Rendőr ösztöndíj roma tanulóknak

Akt.:
Borsod-Abaúj-Zemplén – A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2015-ben is meghirdette a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjpályázatát.

Valamennyi középfokú oktatási intézmény nappali tagozatának első, második, vagy harmadik évfolyamos tanulói jelentkezhetnek a meghirdetett támogatás elnyeréséért. A szakiskolák pályázatba bekapcsolódó diákjainak vállalniuk kell az érettségi megszerzését is, tehát tanulmányaik ennek megfelelő további folytatását a szakiskola befejezését követően.

A támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok beküldési határideje: 2015. július 31.

A nyertes tanulókat az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokat követően választják ki, s velük a főkapitányság támogatási szerződést köt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vállalja, hogy a támogatott részére, középiskolai tanulmányai hátralevő idejére az alábbi juttatásokat biztosítja:

 • számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni, kollégiumi szállás és a menzai étkeztetés költségeinek teljes körű térítése;
 • tanévenként – számla alapján, legfeljebb 25.000 forint értékben – ruházkodási segély;
 • tanszersegély (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítése, az egyéb taneszközök esetében – ugyancsak számla alapján – tanévenként legfeljebb 4500 Ft értékhatárig;
 • Az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatás:
  • 3,00 – 3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 Ft/hónap,
  • 3,51 – 4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 Ft/hónap,
  • 4,01 – 4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 Ft/hónap
  • 4,51 – 5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 5000 Ft/hónap

A pályázatot nyert tanuló(k)nak a támogatásért vállalniuk kell, hogy középfokú tanulmányaik eredményes befejezését követően – rendőri szolgálat vállalása céljából – jelentkezik valamelyik rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság először tizenhat éve hirdette meg a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíj pályázatát. Az elmúlt években összesen 51 diákkal kötött szerződést a rendőrség.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságnak jelenleg 5 tanulóval van érvényes, középiskolai tanulmányaik hátralevő idejére szóló támogatási szerződése. Közülük 3 támogatott vesz részt a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola jelenleg is zajló felvételi eljárásában.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a középiskolás diákok pályázatához hasonlóan a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló fiatalok részére is meghirdeti az ösztöndíjpályázatot. Ennek a támogatásnak az elnyerésére nappali tagozaton jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki vagy informatikai, orvosi képzési területen tanuló cigány származású fiatalok pályázhatnak.

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság –