Jogosulatlan fakivágások a Bulgárföldön

Jogosulatlan fakivágások a Bulgárföldön

Miskolc – “Többen érdeklődtek környezeti tanácsadó irodánknál, hogy tudunk-e arról, hogy a bulgárföldi üzletsornál található buszmegálló környékén miért,
kik, milyen céllal vágattak ki fákat, kb. 8 db-ot” – írja a miskolci Ökológiai Intézet munkatársa az Észak-Agorára.

Oknyomozásunk eredménye:

A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi osztályának munkatársa Papp László éppen helyszínelésről érkezve azt a tájékoztatást adta számunkra, hogy a Magyar Aszfalt Kft. 2010 augusztusában kérelmet adott be a fák kivágására a területen esedékes út szélesítés miatt. Az elbírálás határideje 2010. szeptember 14, így az engedélyt még nem adták ki, azaz a fakivágás érvényes engedély nélkül történt. Így nem volt és már nem is lesz lehetőségük megvizsgálni, hogy volt-e megmenthető fa közöttük, és a pótlás esetleges elrendelése sem történhetett így meg (előrevetítette, hogy ezt ők szeretnék elrendelni). 2009. februárjából ugyan származott egy csatolt levél az út szélesítési kérelemhez, melyet a MIK Zrt. igazgatója adott ki, miszerint az út szélesítése miatt a fák kivágásához hozzájárul és azt elrendeli. Tudomásunk szerint azonban erre törvényi jogosultsága nincs.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint
“6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kivágás indokát;
b) az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;
c) az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;
d) a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;
e) a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
f) a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.
8. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.”

A fentiek alapján véleményünk szerint jogosulatlan fakivágás történt, ezért Környezeti Tanácsadó Irodánk a jegyzőhöz fordul kérve az ügy azonnali kivizsgálását és hogy szíveskedjen a kormányrendelet rendelkezési alapján eljárni az ügyben, a fák pótlásáról intézkedni, szükség esetén szabálysértési eljárást indítani.

Kenéz Mónika, környezeti tanácsadó
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány