Jogerõs ítélet 15 év után az OK-TAT ügyben

Jogerõs ítélet született 15 év után az OK-TAT ügyben szerdán a Fõvárosi Ítélõtáblán. Az egykori Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumban 1995-96-ban elkövetett 300 millió forintos csalásért másodfokon 4 vádlott kapott végrehajtandó szabadságvesztést. Két, a történtek idején huszonéves vádlottat az ítélõtábla most úgynevezett elõzetes mentesítésben részesített, azaz mától mentesülnek a büntetett elõélet hátrányai alól. A minisztérium egyik volt helyettes államtitkára és a “közbenjáró” elsõ fokon kirótt felfüggesztett büntetését szerdán végrehajtandóra változtatta a Fõvárosi Ítélõtábla. Õk ketten kerülnek az ügy eredetileg 12 vádlottja közül a rács mögé. Hatan felfüggesztett büntetést kaptak, négy vádlottat pedig jogerõsen felmentettek.

A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium feladatkörébe tartozott a tanárok továbbképzésének megszervezése is, amivel az Országos Közoktatási Intézet fõigazgatóját bízták meg. A fõigazgató 1995 december 21-én pályázatot írt ki, amire három különbözõ gazdasági társaság nevében érkezett pályázat. Valamennyi pályázatot az egyik vádlott készítette. A pályázat gyõzteseként az Országos Közoktatási Intézet annak az OK-TAT Kft-nek a pályázatát fogadta el, amelyik a pályázat benyújtásának napján még nem is létezett. Az OK-TAT Kft. alapító okiratát 1996. január 8-án írta alá egy felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ titkárnõ, dr. T. Erika néven. A késõbbi ötödrendû vádlott, a minisztérium helyettes államtitkára – megkerülve a belsõ szabályzatot – utasítást adott a csaknem 300 millió forint egyösszegû kifizetésére. Ezt még 1996 február közepén készpénzben szétosztották egy családi házban egymás között a vádlottak.

Az 1995-96-ban elkövetett bûncselekmények miatt az ügyészség 2001-ben emelt vádat, ami alapján a bíró személyének megváltozása miatt csak 2009 márciusában hozott elsõ fokú ítéletet a Fõvárosi Bíróság. A 12 vádlott közül akkor kettõt mentettek fel jogerõsen, egy szintén felmentett vádlott elleni fellebbezést az ügyészség visszavont, így összesen három felmentés lett jogerõs elsõ fokon. A Fõvárosi Bíróság 2009-es ítéletével az alapító okiratot aláíró elsõ rendû vádlottat csalásért és okirathamisításért egy év felfüggesztett börtönre ítélte, akkor 2 vádlott kapott letöltendõ szabadságvesztést, egy vádlottat felmentett a Fõvárosi Bíróság, a többiek pedig felfüggesztett börtönt kaptak.

A Fõvárosi Ítélõtábla Mehrer Péter által vezetett büntetõtanácsa szerdán 4 vádlott esetében változtatta meg a korábbi ítéletet. Két, felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt vádlottat, akik az elkövetéskor húszas éveik elején jártak, úgynevezett elõzetes mentesítésben részesítette. A csalásban “közbenjáró” egy év 4 hónapi börtönbüntetését most végrehajtandó szabadságvesztésre változtatták, de enyhébb, úgynevezett fogház fokozatban. Ugyancsak végrehajtandóra változtatták a volt helyettes államtitkár egy év két hónapi börtönbüntetését, amit szintén fogházban kell letöltenie.

Az ítélet indoklásakor Mehrer Péter bíró kiemelte, hogy az ügyben kiszabott büntetés rendkívül kedvezõ, mert ha nem húzódik el ennyire az eljárás, a vádlottak némelyike öt évet is kaphatott volna.