Jogászszemmel: Ha jön a végrehajtó

Nyíregyháza – A bíróság elárverezte a házamat (álláspontom szerint) jogtalanul, a végrehajtó pedig azt mondta, hogy menjek bírósághoz. Most 85 évesen hajléktalan lettem, házamtól hazugsággal fosztottak meg. Mit lehet ilyenkor tenni?

A bírósági végrehajtás egy „nem peres eljárás”, melynek jogszabályi hátterét az 1994. évi LIII. Törvény adja. A végrehajtást kérő (a jogosult) egy erre rendszeresített formanyomtatványon tudja kérelmét előterjeszteni az illetékes bíróságnál, s kérelmét megfelelő dokumentumokkal alá is kell támasztania. Ezek birtokában dönt a bíróság a végrehajtás foganatosításáról.

A törvény a fokozatosság elvét írja elő, így a sorban első az adós pénzügyi intézménynél kezelt pénzösszege, ezután következik a munkabére, illetve egyéb járandósága, és csak ezeket követően kerülhet sor a vagyontárgyak értékesítésére. Utóbbi körben is előbb az ingó, majd az ingatlan vagyontárgyak kerülnek végrehajtás alá. Ingatlan csakis abban az esetben, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki.

A végrehajtó akkor intézkedhet a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt, ha a követelés viszonylag rövidebb időn belüli behajtása másképpen nem lehetséges, és a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatnak a végrehajtó részére történt kézbesítéstől számított 45 nap eltelt.

Erre azért van szükség, mert a földhivatal határozata 30 napon belül bíróság alatt megtámadható. A bírósági végrehajtás során a végrehajtó törvénysértő intézkedése, illetve a bíróság sérelmes határozata ellen a Végrehajtásról szóló törvényben foglalt jogorvoslatokkal lehet élni, ezek: a kifogás, a fellebbezés és a felülvizsgálati kérelem.

A végrehajtó törvénysértő intézkedése, illetőleg intézkedése elmulasztása ellen végrehajtási kifogás terjeszthető elő, a bíróságnak a végrehajtás foganatosítása során hozott végzése ellen pedig fellebbezésnek van helye. Az ingatlan árverése során befolyt összegből megmaradó rész az adósnak természetesen visszajár.

– Dr. Komári Ágnes –