Jó tudni: a kisebbségi választásról

A választáson a települési kisebbségi önkormányzatok tagjai(elektorok) választanak és választhatók. Dr. Bujdos Zsuzsannát, a területi választási iroda vezetőjének jogi helyettesét kérdeztük a legfontosabb szavazási tudnivalókról.

Észak-Magyarország: Mely települések érintettek a szavazásban és kik szavazhatnak ?
Dr. Bujdos Zsuzsanna: Az idén március 4-én országos és területi kisebbségi önkormányzati választásra kerül sor.
A szavazásra azokon a településeken kerül sor, ahol a szavazás napján települési kisebbségi önkormányzat működik. A települési kisebbségi önkormányzat tagjai ( elektorok) szavazhatnak – akik szerepelnek a Helyi Választási Bizottság által elkészített és azóta is vezetett elektori jegyzékben.
A helyi választási bizottság által kijelölt szavazókörben lehet szavazni. A szavazásra jogosultakat (elektorokat) a szavazás helyéről és időpontjáról értesítették.

Észak- Magyarország: Mettől meddig tartanak nyitva a szavazóhelyiségek és milyen iratokat kell magával vinnie az elektoroknak ?
Dr. Bujdos Zsuzsanna: A szavazás reggel 6 órától kezdődik és este 7 óráig tart, azonban le lehet zárni a szavazást, ha valamennyi elektor leadta szavazatát. A szavazásra jogosult elektornak a személyazonosságát igazolnia kell. A személyazonosság és lakcím igazolására a következő érvényes igazolványok alkalmasak: a lakcím igazolására is alkalmas, „régi típusú” személyazonosító igazolvány, vagy a lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.

Észak -Magyarország: Hogyan kell voksolni, mik a technikai tudnivalók ?
Dr. Bujdos Zsuzsanna: Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet. A szavazólap tartalmazza a lista (listák) nevét, a választási bizottság által kisorsolt sorrendben) a listán induló jelöltek közül megválasztható képviselők számának megfelelő számú jelölt nevét valamint a szavazás módjára vonatkozó tájékoztatást. A listára szavazni a lista feletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet. Az elektor miután személyazonosságát és lakcímét igazolta, egy listára szavazhat, majd a szavazólapot borítékba zárja, melyen feltüntetésre kerül a kisebbség megnevezése. Ha országos kisebbségi önkormányzatot is választanak, az a két szavazólapot ugyanazon borítékba kell tenni.

Észak-Magyarország: Melyek az általános választási szabályoktól eltérő leglényegesebb különbségek ?
Dr. Bujdos Zsuzsanna: Lényeges, hogy a területi és országos kisebbségi önkormányzati választáson nincs igazolással szavazás, jegyzékbe felvétel. Mozgóurna kérésére sincs lehetőség, nem működik a delegálás intézménye sem.

Észak-Magyarország: Hogyan történik az eredmény megállapítása?
Dr.Bujdos Zsuzsanna: A szavazás lezárását követően a helyi választási bizottság felbontja az urnát, és a borítékokat – azok felbontása nélkül – szállítóborítékba zárja, amelyen feltünteti a benne lévő borítékok számát és a szállitóborítékot eljuttatja a Területi Választási Biztottsághoz. A Területi Választási Bizottság – a szavazást követő napon március 5-én tartandó ülésén megszámlálja a szavazatokat és megállapítja a területi kisebbségi önkormányzati választás eredményét. Az országos kisebbségi választás eredményét az Országos Választási Bizottság 2007. március 7-én állapítja meg.