Jó tanácsok a rendőrségtől a nyárra

Akt.:
Jó tanácsok a rendőrségtől a nyárra
A mai nappal befejeződött a tanév, ezzel elkezdődik a nyári szünidő, kirándulások, nyaralások, vízi túrák időszaka. Ezzel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet, néhány hasznos tudnivalóra.

A nyár, a vakáció ideje a közlekedés szempontjából is veszélyeket rejthet. A gyermekek életkoruknál fogva meggondolatlanabbak, olykor kiszámíthatatlan a viselkedésük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy túlságosan bíznak a közlekedés felnőtt résztvevőiben, az autóvezetők, a buszsofőrök tapasztalatában. A közlekedés azonban olyan váratlan helyzeteket hozhat, amelyeket még az idősebb, a közlekedésben jártasabb felnőttek sem tudnak megoldani. Fontos, hogy a gyermek ismerje, és tartsa be az alapvető közlekedési szabályokat, valamint mi magunk is legyünk óvatosabbak, vezessünk lassabban azokon a helyeken, ahol sok gyermek tartózkodik.

Itt hívjuk fel a szülők figyelmét arra, hogy, gyermekeikkel tekintsék át a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. A szülők vizsgálják át a gyermekeik kerékpárját és szereljék fel a kötelező tartozékokkal, mint pl. a fékek, a világítóberendezések, prizmák, stb. Ezek legyenek mindig üzemképes állapotban.

A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, kéri ebben az évben is a járművezetőket, hogy azokon a helyeken, ahol a gyermekek jelenlétére fokozottabban számítani lehet – játszóterek, gyermekintézmények, strandok, táborok. lakótelepek stb. – különösen körültekintően, nagyobb óvatossággal közlekedjenek. Mindannyiunk érdeke, hogy a gyermekek által okozott balesetveszélyes helyzeteket időben sikerüljön felismerni és elkerülni.

Hívják fel gyermekeik figyelmét a nyári szünidő veszélyeire, a gyalogos-, kerékpáros- és utasközlekedés legfontosabb szabályaira. ( pl.: álló jármű mögött áthaladás, körültekintés nélkül az úttestre lépés, stb. veszélyeire )

A szülői példamutatás a közlekedésben elengedhetetlen a gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez.

Különösen veszélyes a görkorcsolya és a gördeszka, bukósisak használatának elmulasztása, ugyanis sok sérülés keletkezhet. Semmi esetre se engedjük, hogy az úttesteken, a forgalomban használják a gyerekek ezeket az eszközöket.

 

Fontos intelmek gyalogosoknak, kerékpárosoknak

Lakott területen kívüli út úttestén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak, személynek (ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését) éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül – fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.

 

A kerékpár kötelező felszerelései

• Biztonságos kormány és első hátsó fékberendezés.

• Kormányra szerelt csengő/hangjelző berendezés.

• Az első kerékre szerelt (sárga színű) küllő prizma.

• Előre fehér vagy kadmium sárga, hátra csak piros fényt kibocsátó eszköz (lámpa)

• Előre fehér, hátra csak piros színű fényvisszaverő eszköz, mely nem lehet háromszög alakú.

• Lakott területen kívül 50 km/óra haladásnál, kerékpáros fejvédő használata kötelező.

 

Gyermek biztonságos szállítása a járműben

Amennyiben a személy, illetve teherszállításra alkalmas járművek üléseihez biztonsági övet szereltek fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni.

A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket a testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.

A gépkocsi első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be – a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban – ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbelépését előzetesen megakadályozták.

A nyári idény elmaradhatatlan velejárója a szabadvizek, szabad strandok környékének látogatása, amely különösen népszerű az iskolai szünidőt aktív pihenéssel töltő fiatalok körében. A felüdülési lehetőség ilyen formája természetes igény, azonban számos veszély forrása.

 

A vízi balesetek megelőzésére az alábbiakban fordítsanak figyelmet:

A fürdés tilalmát, vagy az egyéb veszélyes fürdésre alkalmatlan helyeket „FÜRÖDNI TILOS!” táblával jelzik. Különösen veszélyesek a szabad vizek közül a bányatavak, az állandóan változó vízmélység- és hőfokkülönbség miatt.

A szabadvizeken, folyókon, holtágakon, egyéb vízfelületeken általában megengedett a fürdőzés. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott helyen a fürdést táblával jelölve egyértelműen megtiltották.

Tilos fürdeni:

• hajóútban; pl. a Tisza folyó átúszása szabályellenes.

• hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;

• vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében

• kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén;

• egészségre ártalmas vizekben;

• a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben;

• vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra;

• éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, ilyenkor is legfeljebb a mély víz határáig;

Továbbá ahol azt tiltó tábla jelzi!

 

Kellő óvatosság szükséges az ismeretlen vizeken, hiszen a víz alatti, nem látható tárgyak, faágak és egyéb akadályok könnyen sérülést, a folyókon, különösen a Tiszán, Dunán gyakori örvények meglepetést okozhatnak, ami igen súlyos következményekkel jár, gyakran vízbefúláshoz is vezethet.

Mindezek figyelembevételével ajánlatos a megfelelő biztonsági feltételekkel ellátott kijelölt fürdőhelyek, ismert szabad strandok igénybevétele még abban az esetben is, ha néhány kilométerrel többet kell kerékpározni vagy autózni a szabadvíz közeli kikapcsolódás reményében. Mivel a szabadvizek hőfoka általában elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, ne feledjék a fő szabályt, hogy a hőségtől felhevült testtel való vízbe ugrás még a jól úszóknál is könnyen izomgörcshöz, sőt vízbe fulladáshoz is vezethet. Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá vízi létesítmények (csatornák) vízében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve kijelölt fürdőhelyek.

Fürdésnek minősül az olyan úszóeszköz (játékcsónak, vízibicikli, banánhajó, felfújható eszközök, stb.) vízen történő használata is, amely nem tekinthető csónaknak vagy vízi sporteszköznek, továbbá amelynek nem kell rendelkeznie a hajózási hatóság által kiadott hajóokmánnyal, vagy a vízi sporteszközökre előírt típusjóváhagyással.

Nem minősül fürdésnek a gépi berendezéssel, vagy más módon meghajtott vízi sporteszköz használata.

Állatot a fürdőhely területére bevinni – őrkutyás biztonsági szolgálat és vakvezető kutya kivételével – tilos! A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

A fürdési tilalmat 60×30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló és átlósan három cm széles piros csíkkal áthúzott táblával kell jelölni. A táblán kék mezőben fehér színű nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A tiltó táblákat a tiltási határon is el kell helyezni.

 

Vízi eszközök használatának veszélyei

Fontos, hogy a vízen tartózkodásnál (fürdőzés és vízi járművel történő közlekedés során) tartsák be a szabályokat! A vízi sporteszközök, valamint egyéb úszó eszközök, csónak használatánál el kell kerülni a kijelölt fürdőző helyeket. A fürdőzőket zavarni tilos! A vízi járművek, eszközök bérbe vétele előtt a bérlőnek nyilatkoznia kell, hogy tud-e úszni. Azok, akik nem tudnak úszni, vegyék fel a mentőmellényt. A bérbe vett vízi eszközön mentőmellény, vagy mentőpatkó elhelyezése kötelező, valamint a parttól csak 50-100 méteren

belül használható.

A vízi járműről vízbe ugrani tilos!

 

Vízi járművek (csónak) felszerelései

MENTŐMELLÉNY, EVEZŐ, KÖTÉL, JELZŐLÁMPA, HORGONY, TŰZOLTÓ KÉSZÜ-LÉK, VÍZMERŐ ESZKÖZ (EGY LITERES).

Viharjelzés

Kötelező a fürdőzőknek, a vízi eszközöket használóknak és a csónakban horgászóknak a viharjelzés folyamatos figyelemmel kísérése.

• Az I. fokú viharjelzés (figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására) – percenként 45-ször felvillanó sárga fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni!

• A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) – percenként 90-szer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos!

A száraz intelmek és a soknak tűnő korlátozás a biztonságot szolgálja, míg a hirtelen cselekedet tragédiába is torkollhat!

Bűnmegelőzési tanácsok iskolai szünidőre:

A fiatalok körében történő kábítószer-fogyasztás megelőzése egész éves odafigyelést igényel. Azonban a nyári szezonban, amikor a gyermekek hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, a baráti társaság lendülete esetleg hamarabb vezeti el őket a drogok kipróbáláshoz. A csellengő fiatalok hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni, és napjaink veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el őket! Az alkohol, dohányzás, kábítószer nagy kihívást és súlyos veszélyforrást jelent gyermekek számára. A fiatalok az első kortyot, első cigarettát, kábítószeres tablettát az esetek döntő többségében nem idegen személytől, hanem valamilyen bulin barátaiktól, közvetlen ismerőseiktől kapják.

A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bűnöző csoportok áldozataivá is válhatnak, akiket meglopnak, kirabolnak. A fiatalok sok esetben követnek el rongálást, garázdaságot és más bűncselekményeket.

Problémakör még az eltűnés, illetőleg a csavargás. Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban hagyják el rövidebb-hosszabb időre otthonukat, hogy kalandot keresve felfedezzék a világot. Ezen esetekben – amikor teljesen magukra maradnak – nagyobb arányban ki vannak téve bűncselekmény elkövetésének, azonban a sértetti pozíció mellett – miután a zsebpénz már elfogyott – akár elkövetővé is válhatnak. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjukat, útközben ne kezdeményezzenek, illetve ne fogadjanak hívásokat, ne játsszanak a készülékkel, ne használjanak drága médialejátszó eszközöket, hiszen könnyedén felhívhatják magukra a figyelmet. Amennyiben ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel (pl.: a pontos idő megtudakolása) a mobiltelefonja átadását próbálja elérni, javasoljuk, hogy forduljanak egy felnőtthöz, ne vegyék elő saját telefonjukat, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre (zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, telefonálás).

Ha értékeiket erőszakkal próbálják meg elvenni tőlük, úgy minél hangosabban hívják fel magukra a figyelmet, ne szégyenlősködjenek, próbáljanak meg higgadtak maradni. Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig érdemes beszámolni a szüleiknek. Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen a szülő elérhetősége, illetve ők is tudják azt, hogy kihez fordulhatnak segítségért. Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, kérjenek tőle segítséget.

 

Ne feledjük, hogy szeptemberben mindenkit visszavárnak az iskolák!!!

 

A Hajdú-Bihar Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és Bűnmegelőzési Osztály tájékoztatása alapján:

 

Kelemen Éva r. hadnagy
sajtószóvivő