Jó lesz-e az ötből egy?

Jó lesz-e az ötből egy?
Jó lesz-e az ötből egy?
Miskolc – Májustól olvad egybe a megyei önkormányzat által működtetett öt egészségügyi intézmény.

A megyei közgyűlés február 17-i ülésén meghozott döntése értelmében május 1-jei hatállyal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházba olvad a megyei önkormányzat négy másik egészségügyi intézménye, a miskolci Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház, a mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ, valamint az Izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház.


Megelőzik az átalakítási tervet?

A közgyűlés a megyei intézményátszervezési programja keretében tárgyalta a kórházösszevonást. Az erről szóló előterjesztésben az indokokat a következőképpen fogalmazták meg: „A jogszabályoknak való megfelelés, forrásteremtés – figyelembe véve az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét – csak úgy lehetséges, ha a megyei önkormányzat fenntartásában működő öt kórház egy szervezetbe integrálódik. Az intézményi integráció illeszkedik a kormány egészségügyi ágazatot érintő átalakítási terveihez, valamint a Semmelweis Tervhez is. Nem hagyható továbbá figyelmen kívül az sem, hogy a megyei önkormányzat kórházainak – szállítói tartozásuk rendezése érdekében – a központi költségvetésből nyújtott konszolidációs támogatás intézményi kötelemmel is jár.”

A közgyűlés ülésén dr. Csiba Gábor, a megyei önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke, egyben a megyei kórház főigazgató-főorvosa is a fentebb említettekre hívta fel a döntéshozók figyelmét. Mint elmondta, minden fenntartó számára világos és nyilvánvaló volt tavaly év végén, hogy az adósságfelhalmozás eltüntetését célzó állami támogatás egyik feltétele az egészségügyi intézmények integrációjában való részvétel. Ezáltal a megyei önkormányzat vállalt kötelezettségét is teljesíti. Mint elmondta, maga a Semmelweis Terv is az integráció mellet van, hiszen az elképzelések szerint az országban kilenc térségi egészségszervező központot kell kialakítani. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a mostani döntéssel ez elé megy és így jó eséllyel pályázik majd arra, hogy itt, a megyében  lehessen a kilenc központ egyike. Dr. Csiba Gábor szerint ebben az integrációban (nem beolvasztással) szakmai alapon részese lehet az ózdi és a sátoraljaújhelyi kórház is. Így a megyehatárokon is túlnyúló korszerű ellátórendszer alakulhat ki.


Integrációs „vám és rév”

A megye öt kórháza integrációjának eredményeként a beolvasztását kezdeményező megyei vezetés szerint – a betegellátás színvonalának megőrzése mellett – egy gazdaságosabban működő, hatékony szervezet jön létre. Szándékaik szerint: „Az egyesítéssel a betegutak ésszerűbb kialakítására, közös informatikai, információs rendszer kiépítésére, gazdaságos gép- és műszerbeszerzésre és -felhasználásra, bármely közbeszerzési tenderen jobb alkupozícióra, a gazdasági, műszaki, pénzügyi rendszerek egységesítésére van lehetőség.

A többségi szavazással elfogadott határozat szerint 2011. május 1-jével a négy beolvadó intézmény a jogutód Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház telephelyeként fog működni. A határnappal az intézmények alapító okiratait hatályon kívül helyezik, és igazgatóik magasabb vezetői megbízatása megszűnik. A magasabb vezetői megbízás visszavonása azonban nem érinti közalkalmazotti jogviszonyukat.

A közgyűlés arról is határozott, hogy az „új” intézmény vezetését az egyesítést követően vezetői testület lássa el, melynek élén az intézményvezető áll, mellette részt vesznek a vezetésben szakmai és gazdasági vezetők. A vezető testület megalakítása, a testület tagjainak megbízása a főigazgató (dr. Csiba Gábor) hatásköre, és ő kapott az intézmény átszervezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok irányítására megbízást. A beolvasztandó intézmnények vezetői számára együttműködési kötelezettséget írt elő a testület. A megyei kórház főigazgatójának és a megyei hivatal érintett osztályának az e hónap második felében megtartandó rendkívüli megyei közgyűlésen kell javaslatot tenniük az intézmény szakmailag és pénzügyileg hatékony működtetése érdekében indokolt további intézkedésekre, különös tekintettel – a szakmai feladatellátás racionalizálása érdekében szükséges strukturális változásokra, – az intézmény rendelkezésére álló humánerőforrás optimális hasznosítására és létszámára, valamint a feladatellátásból kivonható épületek kijelölésével azok további hasznosítására.


Biankó csekket töltöttek ki

A megyei közgyűlés szocialista frakciója már a közgyűlés ülésén jelezte, hogy előkészítetlennek tartja a kórházösszevonási tervet, ezért nem támogatja az előterjesztést. Keddi sajtótájékoztatón is hangoztatták érveiket. Dr. Lukács András frakcióvezető-helyettes azt nehezményezte, hogy nem mutatták előzetesen a kórházintegráció várható hatásait. Ráadásul tavaly év végén közgyűlési hozzájárulás nélkül írt alá a megye mint fenntartó nevében valaki egy „biankó csekket”, amellyel az adósságkonszolidáció fejében vállalta az integrációban való részvételt. Dr. Koleszár Lajost, a megyei egészségügyi bizottság MSZP által delegált külső tagját – elmondása szerint – a rendszerváltás előtti időszak integrációira emlékeztette a mostani eljárás. A döntséhozatalban hiányolta a teljes körű szakmaiságot. Azt javasolta, hogy az integráció részleteiről – több irányú leterheltsége miatt – ne egyedül dr. Csiba Gábor főigazgató döntsön, hanem egy széles konszenzuson alapuló szakmai testület.

Szaniszló Bálint

 

 

Miniszteri biztost a Csillagpont élére

Dr. Koleszár Lajos megfogalmazta azt a javaslatát, miszerint miniszteri biztosnak kellene irányítania a megyei kórház égisze alatt megkezdődött Csillagpont Kórház propjektet, amely jelenleg az ország egyik legnagyobb egészségügyi beruházása mind értékét, mind szakmai jelentőségét tekintve. Az egészgépolitikus szerint ugyanis már az némi aggályra ad okot, hogy már most mintegy másfél éves csúszásban van a projekt.

 

Integrációs kényszer

A gyógyító-megelőző ellátás jogcím csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 269/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. C) pontja szerint „a támogatásban való részesedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató részt vesz és együttműködik az egészségügyi ellátórendszer területi integrációjának kialakításában”.

 

Megyei egészségügyi intézmények

– A megyei önkormányzat fenntartásában jelenleg öt egészségügyi intézmény működik. Az öt kórház 2491 ágyon biztosít fekvőbeteg-ellátást és heti 6873 órában nyújt járóbeteg-szakellátást szakterületenként eltérő, többnyire a megyénkre kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel. Valamennyi kórház önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. Az engedélyezett létszámkeret az öt kórházban 3141 fő, éves költségvetésük 2010-ben összesen 22,2 milliárd forint volt.

– A kórházak belső tartalékaik felhasználásával, a foglalkoztatás és képzés területén a pályázati lehetőségek kiaknázásával, a rendelkezésükre bocsátott önkormányzati vagyon hasznosítása révén saját bevételeik növelésével 2010. évben is megőrizték gazdálkodási stabilitásukat, bár ennek hátterében a beszállítóikkal történő folyamatos alkuk, tartozásaik átütemezése is fontos szerepet játszott. A megyei önkormányzat kórházai 2010. évben a 2010. november 30-án fennálló szállítói tartozásuk rendezése érdekében összesen mintegy 956 millió forint konszolidációs támogatást kaptak a központi költségvetésből.

– A megyei önkormányzat működési támogatást nem nyújtott a kórházainak, ugyanakkor jelentős pénzügyi kötelezettségvállalással biztosította 2010. évben is az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatokon való részvétel lehetőségét.

– Az intézményekben folyó színvonalas szakmai munka a dolgozók egyre nagyobb áldozatvállalása árán biztosítható. Jelentős probléma az alacsony bérszint miatti orvosi és ápolói létszám hiány, az eszközpótlás és gép-műszer beszerzés volumene is messze elmarad az igényektől, pénzügyi okok miatt.

 

 

Kórházak: ötből lesz egy

eszak | 2011.02.23 10:37
Miskolc – Döntöttek: Májustól négy egészségügyi intézmény olvad bele a megyei kórházba.

Megyei közgyűlés: Zöld út az intézményátszervezésnek

eszak | 2011.02.17 22:30
Miskolc – Elfogadták a megyei költsétgvetést és a megyei intézményrendszer átalakítását.