Jelképeket kapott Győröcske

A Záhony melletti apró település címerének megalkotása már hosszabb ideje az önkormányzat tervei között szerepelt. A jelkép elkészítésére a képviselő-testület Szepessy Béla grafikusművészt kérte fel.

A címere és zászló elkészítését követően az avatás ünnepélyes pillanatához a hét végén, vasárnap 14 órakor érkeztek el, amikor is a református templomban megtartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen Batári Ferenc polgármester ismertette a címer és a zászló megszületésének históriáját. A címerpajzs csücskös talpú reneszánsz pajzs, melyet jobb haránt ezüstpólya oszt két részre. A jobb felső részben kék alapon aranyszínű hal látható, mely a település életében meghatározó szerepet játszó Tisza folyóra utal, felette ezüstszínű holdmotívum látható.

A másik oldalon zöld dombokon álló templom helyezkedik el, fölötte napmotívummal. A dombokon álló – a mai formával megegyező – templom rajza a település újkori történetére utal, amikor az árvíz miatt a magasabban fekvő jelenlegi helyszínre költözött át a falu, s a legenda szerint magával vitte templomát is. Sisakdíszként kezében követ tartó darumadár látható, mely az egykori őrző feladatokra utal.

A múlt és a jelen

– Győröcske életében nagy nap a mai – fogalmazott a polgármester, aki szólt a település történetéről is: – A község keletkezési ideje nehezen állapítható meg, de már a XIII. századból maradtak fenn a településre utaló emlékek. Az évszázadok során több földesúri család birtokolta. Az elnevezés személynévből származik, a latin Georgiusból átvett György személynév változata. A XVIII. század eleje óta nevét a mai formában használják. A község Ung megyéhez tartozott, 1922-ben csatolták Szabolcs megyéhez. A régi falut az 1850-es árvíz elpusztította, 1857-ben, a Tisza töltésének megépítését követően a település a mai helyén épült újjá. A település nevezetességét képező református templom 1950-ben épült. A jelenről a szólva a faluvezető kifejette: – Határozott törekvésünk a településen olyan életfeltételeket biztosítani, hogy lakosaink minden vonatkozásban elégedettek legyenek. A közelmúltban pályázati lehetőség kihasználásával sor került a faluház vizesblokkjának kialakítására, s további terveink között szerepel az épület tetőszerkezetének felújítása. Tervezünk járdaépítéseket, s a település arculatának folyamatos szépítésén munkálkodunk.

A lelkész jubileuma

Az ünnepség keretében Molnár Elemér református lelkészt is köszöntötték, abból az alkalomból, hogy 10 éve teljesít szolgálatot a településen. Mint elhangzott: a tiszteletes kimagasló általános műveltségről és szakértelemről tett tanúbizonyságot. Harmonikus kapcsolatot alakított ki az egyház és a település vezetése között, közéleti tevékenysége kimagasló. Újjászervezte és megerősítette a református gyülekezete.

– Kovács Bertalan –