Jegyzet: Finomhangolás

Árnyalt kifejezést használt a Kúria elnöke arra a szükségszerűségre, amely különböző társadalmi irányokból szintén megfogalmazódik. Jóllehet akadnak eltérések a megközelítésben, vannak akik szerint egyáltalán nem volt szükség ekkora kapkodásra az új intézmények, jogszabályok megalkotásában. (És akkor még nem beszéltünk az egyes, komoly hatáselemzés nélkül bevezetett, széles rétegeket érintő gazdasági intézkedésekről). Pap Gyula jegyzete

Ha a „jó állam” elképzelést magunkévá tesszük bizony a jogalkotás szerepe felértékelődik, elég az eladósodott devizahitelesek, az elszegényedett rétegek laktatási gondjainak megoldását célzó szabályozást említeni. Helyesen merül fel a szempontok között az áttekinthetőség, átláthatóság, közbizalom és hitelesség kérdése és az, hogy az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszeréhez hozzátartozik a megfontolt jogalkotás is. Széles társadalmi igénnyel találkozik az óhaj, hogy növekedjen a bűncselekmény útján szerzett vagyon visszaszerzésének eredményessége. Kevésbé nagyívű, de annál elgondolkodtatóbb problémát érint az államtitkár önkritikus megjegyzése: a kirendelt ügyvédek kiválasztásával és fizetésével is gondok vannak.

Rámutat annak a „jó állam” -i definiciónak a fontosságára, miszerint az elesett, hátrányos helyzetű, jogaikat megvédeni képtelen rétegek kiemelt figyelmet érdemelnek.