Javultak az oktatási feltételek Tarcalon

Iskola Tarcalon
Iskola Tarcalon
Tarcal – Tavaly kibővített, felújított oktatási intézményben kezdhették meg a tanévet az iskolások.

A korszerűsítés, modernizálás folyamatos, a kor követelményeinek megfelelően történik, a szakos ellátottság teljes mértékű a Klapka György általános Iskolában. – Nem csak az épület, és a szemléltetőeszközök kerültek felújításra, az oktatási-nevelési feladatok területén is történnek változások a kor, és a szülők igényeinek megfelelően, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait – mondja Kissné Pataky Lívia igazgató. – Az egyik ilyen újdonságot a 2007-2008-as tanévtől kívánjuk bevezetni. A tavaszi beiratkozáskor, a szülők döntése alapján, két tagozatot indítunk majd a leendő első osztályosoknál. Az egyik egy nyelvi előkészítő tagozat lenne, amelyben 1-2. osztályig heti egy órában történne az idegen nyelv tanítása játékos formában, dalok, mondókák, szituációs gyakorlatok segítségével. Harmadik osztálytól heti három órában történne az oktatás, ötödik osztálytól ezen a tagozaton fakultáció keretében felvehető lenne a második idegen nyelv is. A végcél az, hogy a nyolcadik osztályra minél több alapfokú, C típusú nyelvvizsgás gyerek kerüljön ki, akár mindkét idegen nyelvből.

Kiváló szövegértés

A másik tagozat sport-mozgáskultúra lenne. Itt heti plusz egy órában vennének részt a gyerekek az oktatásban, ennek során lehetőség lenne a diákok sportversenyekre való felkészülésére, alapvető tánclépések, ritmusérzék fejlesztésére, gyermek -és népi játékok elsajátítására, egyebek mellett.

 - Persze folytatódnak a már évek óta működő szakkörök, fakultációk, így alsó tagozatosoknál – a tehetséggondozáson belül –a matematika, szövegértés fejlesztés, tömegsport, labdarúgás, rajz és kézművesség, felsősöknél az idegen nyelv és nyelvvizsga-előkészítő fakultáció, informatika, rajz és kézműves szakkör, kézilabda, foci – folytatja az igazgató. – A tehetséggondozás valamennyi oktatási területet felöleli, a gyermekek rendszeresen vesznek részt tanulmányi versenyeken, ahol mindig sikeresen szerepelnek. Egy példa, a legutóbbi országos PISA-felmérés alapján a tarcali iskolások szövegértése jóval az országos szint fölött van. A tanintézményben nemcsak a tehetséges gyerekekre fektetnek nagy hangsúlyt, hanem a különböző tanítási-tanulási zavarokkal küzdő tanulókra is. Velük főállású logopédus-fejlesztőpedagógus foglalkozik, a gyerekeknek a tanórákba be vannak építve fejlesztő foglalkozások. Ennek köszönhetően hihetetlen fejlődéseken mennek át, képesek elvégezni a nyolc osztályt, sőt tovább tanulnak a nekik megfelelő középiskolákban. 

Egyebek mellett

Az elfoglalt szülők gyermekeinek két napközis csoport segíti a délutáni tanulást. Ezek a tanulók a csoportvezető pedagógusok irányításával különböző kézműves tevékenységeket is végeznek a tanulmányi munkán kívül.

Az évszakoknak és alkalmaknak megfelelően iskolaszinten készítenek dekorációkat, valamint a délutáni sportfoglalkozásokon is részt vesznek. Valamennyi évfolyamon hitoktatás folyik, melyeken rendszeresen vesznek részt a tanulók, illetve szerepelnek az egyházi ünnepeken is. Így biztosított a szabad vallásgyakorlás, a hitoktatók a tanulmányi munkájukban is segítik az arra rászorulókat.

A tanulók igény szerinti színházbérlettel rendelkeznek, kiállításokon, mozi látogatásokon, klubdélutánokon sajátíthatják el az alapvető illemszabályokat, gyakorolhatják a társas együttélés normáit.

SFL