Új városrész születik Ózdon

A végéhez közeledik és a jövő héten már az avató ünnepséget tartják az Új városrész születik Ózdon elnevezésű projekt, melynek fő eleme a multifunkcionális rendezvényház.

A projekt fő eleme a multifunkcionális rendezvényház és felsőoktatási távoktatási centrum kialakítása az épület első részének teljes felújításával, valamint a műemlék jellegnek megfelelő, a teljes épületre vonatkozó külső homlokzat és tetőszerkezet egységesítés. A földszinten kapnak helyet a kisebb előadótermek, előkészítő- és irodahelységek, a vendégszobák. Eredeti helyén marad a műszaki könyvtár.
Az emeleti termek eredeti állapotnak megfelelően kerülnek felújításra, ahol lehetőség nyílik nagyobb létszámú előadások megtartására, kiállítások, konferenciák megrendezésére is. A mai kor követelményeinek megfelelő fűtéssel, elektromos- és számítástechnikai hálózattal valamint védelmi rendszerrel látják el az épületet.

Útfelújítások

Az akcióterület megközelíthetőségét biztosítja a József Attila, Váczi Mihály, Alkotmány és Gyár út felújítása. A gyalogos közlekedést segíti az utak melletti járdák aszfaltozása, az útszegélyek helyreállítása.

József Attila úti rekreációs park

A pihenő- és játszókert tervezésénél figyelembe vették a terület gépkocsival történő megközelíthetőséget, az ideérkezők parkolási lehetőségét. Jelentős nagyságú zöldterületetet építettek, ahol változó magasságra növő cserjék, ligetes facsoportok, fasorok biztosítják a kellemes környezetet. A Papagájház mögötti részen játszóeszközöket helyeznek el a környéken lakó és idelátogató gyerekek szórakoztatására.

Petőfi tér

A területen dísz- és pihenőparkot alakítanak ki. A park hosszanti középvonalában fekvő főtengelyre merőlegesen haladó belső utakat terveztek, a tengelyek találkozásánál a burkolatminta és burkolatforma hangsúlyozott dísztereket alkot, változó funkcióval. A tér központi eleme a Petőfi Sándor szobor, a környezetében kialakuló dísztér és a hozzá kapcsolódó sétányok alkalmasak az ünnepségek méltó megtartására.

48-as úti zöldterület

A viszonylag keskeny, hosszú tér közepe táján van a terület jelentős épületegyüttesének bejárata. A terv szimmetrikusan, ívesen megoldott dísztér szakaszt jelöl ki az előtérben, amelyet növényzettel gazdagítanak és az utcabútorozásról is gondoskodtak. Az átlós gyalogosforgalom részére térkővel szegélyezett aszfalt utakat építenek. A környékre érkező gépkocsik számára parkolóhelyeket létesítenek.

Október 23. tér

A rendezés két szakaszból áll. Az egyik a Kaszinó épületének közvetlen környezete, a másik az Október 23. tér. Az épület műemlék, a környezetének dísztér jellegű kialakításánál ezt vették figyelembe. A meglévő út és parkolósáv rendszere megfelelő, a burkolatot igényes, műemléki környezetbe illő térkőre cserélik. Az Október 23. térnek három fő funkciója lesz: a parkoló zóna, amely kiszolgálja az irodaépületbe érkezők igényeit. A dísztér fő eleme a meglévő szobor. A körülötte lévő támfalat díszburkolattal látják el, a téren utcabútorokat helyeznek el. A szobor melletti zöldterület alkalmas a téren belüli pihenőpark zóna kialakítására, amelyhez a mesterségesen megemelt dombot visszaszedik, hogy a térhez jobban kapcsolódó zöldfelületet nyerjenek.

A projekt költsége

810 millió 593 ezer forint. Ebből: 729 ezer 534 ezer forint EU-támogatás (90 százalék). 56 millió 742 ezer forint BM EU Önerő Alap támogatás (7 százalék). 24 millió 317 ezer forint saját erő (3 százalék).