Új magánygyûjtemény Székesfehérváron

Új magángyûjteménnyel gazdagodott Székesfehérvár. A gyûjtemény a vallásosság XVII-XVIII. századi emlékeit tartalmazza. Néhány válogatott darabja legutóbb 2007-ben az Iparmûvészeti Múzeumban volt látható.

A magángyûjtemény több mint 100 mûtárgyat tartalmaz. Vallásos ékszereket, metszeteket, grafikákat, festményeket, ritka rózsafüzéreket, ereklyéket, vallási kegytárgyakat, szobrokat. Van közöttük a népi vallásossághoz tartozó tárgy, például olyan szentképpel díszített sapka, amelyrõl azt tartották, hogy a fejfájástól, agyvérzéstõl megvédi a viselõjét. Fõnemesi mûtárgyak is megtalálhatók a gyûjteményben, ilyen az úgynevezett díszes tézislap is, amely a diploma, vagy a doktori értekezés téziseit tartalmazza.

Szilárdfy Zoltán a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumnak adományozta a tárgyakat, amelyeket a múzeum gyûjtõrõl elnevezett szobájában február végétõl láthat a nagyközönség.

A gyûjtemény nemzetközi jelentõségû, mert a XVII-XVIII. századi tárgyak ma már szinte sehol sem láthatók, és el is pusztultak volna, ha Szilárdfy Zoltán nem menti meg azokat az utókornak – mondta a pénteken megtartott sajtótájékoztatón Smohay András, az egyházmegyei múzeum mûvészettörténésze.

Szilárdfy Zoltán a Székesfehérávri Egyházmegye papja. A Fejér megyei Kálozon volt plébános 20 éven keresztül, ma a Képzõmûvészeti Egyetem tanára.

A vallási gyûjtemény Székesfehérvár harmadik nagy magángyûjteménye.
1986-ban került a városba Deák Dénes gyûjteménye, amely a századelõtõl az 1960-as évekig szinte teljességében mutatja be a magyar festészetet. A nemrég elhunyt kultúrtörténész, Moskovszky Éva pedig 1998-ban adományozta a városnak a babagyûjteményét. Ez a babák mellett, kicsinyített várakat, hadihajókat és városi polgári lakásokat mutat be az 1800-1930 közötti idõszakból.