Új lendületet az ipari parkoknak!

Debrecenben találkoznak az Észak-Alföldi Régióban működő 25 park képviselői.

A hazai ipari parkokban 1997 óta 6634 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. A központi költségvetési támogatás mintegy 9 milliárd forint volt, s az önkormányzati költségvetési forrásokkal együtt sem érte el a 20 milliárd forintot, azaz a 0,5 százalékos arányt sem. A magyar ipari teljesítmény negyede, az export harmada származik az ipari parkokból, s az iparban foglalkoztatottak ötöde dolgozik kereteik között.

Jobb pozícióba

Az Észak-Alföldi Régióban működő 25 ipari park képviselői október második felében gyűlnek össze Debrecenben. Az Ipari Parkok Egyesülete (IPE) és a Regionális Innovációs Ügynökség által szervezendő tanácskozáson azzal foglalkoznak majd, hogy felvázolják, milyen projektekkel lehetne újabb lendületet adni a parkok fejlődésének az Európai Unió 2007 és 2013 közötti tervezési időszakában, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében meghirdetendő pályázatok segítségével.

Debrecenben – mindenekelőtt a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park révén, melynek vezetője Percze István, az IPE Regionális Divíziójának elnöke – kiváló teljesítmények támasztják alá az ipari parki fejlesztéssel kapcsolatos igényeket – mondta el Rakusz Lajos, az IPE elnöke.

Magyarországon az ipari parkok nemzetközi elfogadottságuk, kiugró hatékonysági mutatóik, foglalkoztatottsági lehetőségeik ellenére sem rendelkeznek kielégítő pozícióval sem a gazdaságpolitikai, sem a térségfejlesztési gondolkodásban. Kérdés, hogy a 2007-2013-as időszakra szóló tervezőmunka során tudnak-e változtatni ezen a helyzeten? Az IPE elnöksége úgy látja, hogy tudunk érdemben változtatni, ha az ipari parkok, az e területen dolgozó civil szervezetek összefognak.

Parktípusok

A testület azt javasolja, hogy a kormányzat a térségfejlesztési-, illetve a versenyképességi dominancia alapján alakítson ki ipari park típusokat. Az egyik csoportba tartozhatnának az integrációs és a kistérségi gazdaságfejlesztő parkok, a másik ágon pedig el kellene ismerni a tudományos, technológiai és a logisztikai parkokat.

Térségi szerep

Az ipari parkok alap-infrastruktúrájának kiépítését és rekonstrukcióját kiemelten kellene segíteni, ezért szélesíteni szükséges az állami támogatás elérésének lehetőségeit. Az elnökség szerint előttünk álló időszakban az ipari parkok fejlődésében a kis- és középvállalkozások betelepítése, lesz a meghatározó. Számukat a jelenlegi évi 300-ról 500-600-ra kellene emelni. Ez a gazdaság egészében javítaná a versenyképességet. A térségfejlesztésben, a kistérségek felzárkóztatásában az ipari parkok szerepe számos helyen már meghatározó, s még több helyen az lehet a jövőben.