Új Holnapból “Még Újabb”

Új Holnap
Új Holnap
Miskolc – Egy ember pályázott volna, de mire pályázat lett, többen is neveztek. Kié lesz az Új Holnap?

Új Holnap néven futott, ilyen-olyan (zömében önkormányzati) pénzekbõl helyi mûvészeti-közéleti folyóirat az utóbbi években a borsodi megyeszékhelyen. Mára a megszûnés szélére jutott, s közben felmerült, hogy kiadói és támogatói sem feltétlenül ilyen orgánumot látnának szívesen a pénzükbõl. Akárhogy is, néhány hete – amint arról lapunk is beszámolt – a városi önkormányzat kezdeményezésére egy asztalhoz ültek azok, akiknek szava lehet az ügyben: a polgármesteri hivatal illetékesei, a kiadást végzõ alapítvány emberei, valamint a helyi mûvészeti – sõt, inkább csak az irodalmi – élet reprezentánsai. Két dolog derült ki akkor: a helyhatóság váratlanul az eddiginél több pénzt szán a lap megmentésére-fenntartására, ám némi profilváltást vár el, ami az irodalmárok jelenlétébõl kikövetkeztethetõen az, hogy a “Még Újabb” Holnap az irodalomra koncentráljon (nem is annyira az egyéb mûvészetek, mint inkább a közéleti-várospolitikai témák rovására).
Ám ki lenne fõszerkesztõ? (A korábbi jelezte: tovább nem vállalja.) A beszélgetés minden meghívottja nemet mondott, csak egyvalaki igent.

Ne túl büszke”
Az “egybõl” nehéz választani, mindenesetre információnk szerint az elmúlt hetekben vita folyt a háttérben, legyen-e a kérdésben pályázat; végül lett, igaz, zárt körû, amire a fent nevezetteket hívták meg. Tegnap zárult a pályázat, s meglepetésre több pályamunka is érkezett, több “nemet mondó” meggondolta magát.
A pályázat kiírója a (Miskolci Galéria – önkormányzati intézmény – kebelében mûködõ) Szép Mesterségek Alapítvány. Az elbírálást kuratóriuma külsõ szakértõk bevonásával kívánja elvégezni, tudtuk meg Kishonthy Zsolttól.
– Többen megkérdõjelezték, a város, pláne hogy több pénzt ad, miért az alapítványon keresztül adja. A válasz az lehet, hogy a Szép Mesterségek adott eddig is, és kínál továbbra is helyet a szerkesztõségnek; és hogy amikor anno az Új Holnap majdnem csõdbe ment, az alapítvány vette át és tartotta fenn máig. A magyarázat tehát a kontinuitás lehet – véli Kishonthy Zsolt kuratóriumi tag, de szavaiból kiderül, maga is érti s osztja a városháza eljárását övezõ aggályokat. – Azt gondolom ugyanakkor, az önkormányzat azért ne legyen túl büszke a megemelt támogatásra: egy helyi irodalmi-mûvészeti fórumot nemhogy támogatnia illik, de kötelessége biztosítani a létét. Sõt, ennek egy nagyobb rendszer – koncepció vagy stratégia – részeként kellene megvalósulnia, ami azonban láthatóan nem létezik.

Lehet vitatni?

– Nem adjuk oda “valakinek”, épp ennek a vádját akarjuk elkerülni, amikor pályáztatunk – reagált fel nem tett kérdésünkre (tudniillik hogy miért a zárt pályázat a fõszerkesztõi posztra) az önkormányzat kulturális illetékese, kikerülve ugyanakkor feltett kérdésünkre, ami arra vonatkozott, miért (pályázat vagy bármi egyéb megfontolás nélkül) “automatikusan” az Új Holnap eddigi kiadójára bízza az önkormányzat a közpénzt, amivel egy másfajta mûvészeti orgánum létrejöttét igyekszik kikényszeríteni. Ádám Ibolya kulturális osztályvezetõ elmondta még: azért keresik ilymódon a leendõ fõszerkesztõt, mert “valóban majd mindegyik lehetséges jelölt nemet mondott korábban, de nem lehet tudni, hátha ahogy magukra maradtak, már máshogy válaszoltak volna-e. Itt a lehetõség, próbáljanak élni vele.”
A városházi vezetõ a Miskolci Galériáról mint az önkormányzathoz tartozó intézményrõl beszélt, ami azt sugallja, hogy a Galéria-igazgató vezette Szép Mesterségek Alapítványt is “magáéként” kezeli a városháza. (Dobrik Istvánt tegnap nem tudtuk megszólaltatni.)
– Ragaszkodtunk a Szép Mesterségekhez; ezt, persze, lehet vitatni – mondta Ádám Ibolya.

BA