Új alapokon a hadkiegészítés

Szombati Emese
Szombati Emese
Miskolc – Az átlag olvasó elég keveset tud a Magyar Honvédségben az utóbbi időszakban történt változásokról. Ezúttal egy olyan területről írunk, amely érintheti a megyénkben élő állampolgárokat.

A Magyar Honvédségen belül a katonai igazgatási, toborzó és érdekvédelmi feladatokat megyei és egy fővárosi hadkiegészítő parancsnokságok végezték. Borsod megyében a Hadkiegészítő Parancsnokság átalakult. 2007.január 1-el a megyei illetve fővárosi szervezetek, parancsnokságok megszüntetésével egy időben, új struktúrában, a Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság szolnoki székhellyel Duna vonalától keletre eső területen és a Nyugat-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság veszprémi székhellyel Dunától nyugatra eső területen a két új szervezet fogja át az országos feladatokat.

A két szervezet alárendeltségében központok illetve irodák működnek, ahol a megyei szintű feladatokat végzik. A hadkiegészítő parancsnokságok alapvető feladatai megmaradtak, de azok időben és módszereiben gyökeresen megváltoztak. Megalakult az önkéntesség elvén alapuló, hivatásos és szerződéses jogviszonyra épülő Magyar Honvédség. A katonai toborzás helye és szerepe, felelőssége jelentősen megnövekedett, hiszen a haderő személyi szükségletét békében csak toborzással lehet biztosítani.

Hölgy lett a vezető

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 1. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda miskolci székhellyel dolgozik, ahol a feladatokért felelős irodavezető – januártól – Szombati Emese mérnök őrnagy. Vele beszélgettünk az iroda munkájáról.
– Az irodán összesen 6 fő dolgozik – kezdte mondandóját az őrnagy asszony. – Nagy büszkeséggel tölt el, hogy országos szinten elsőként Miskolcon 2001.január 29-én adta át az akkori Honvédelmi Miniszter a Toborzó irodát az új, korszerű hadkiegészítés megvalósításának céljával.

Megfelelő munka feltételek

– A megyei irodák legfontosabb feladata a katonai pályára irányítás, szerződése katonák utánpótlásának biztosítása, pilótatoborzás – folytatta az irodavezető asszony. – Nem elhanyagolható nagy terület az érdekvédelmi gondoskodási körbe tartozó nyugállományú katonák, özvegyek, árvák és sérült hadköteles katonák érdekvédelme.

Az őrnagy asszony elmondta, hogy az iroda kialakítása, felszereltsége a mai kor követelményeinek mindenben megfelel, biztosítja a katonai pályára irányítási, toborzási feladatok jó színvonalú végzését. Az irodában technikailag jól felszerelt előadó teremmel rendelkeznek, mely több alkalommal adott otthont különböző előadásoknak és kiállításoknak. Munkatársai rendszeresen látogatják a munkaügyi központokat, valamint a mobil toborzó ponttal résztvevői a megye településein rendezett rendezvényeknek, állásbörzéknek, s minden jelentős társadalmi rendezvénynek.

Kapocs a polgárokhoz

– A legtöbb állampolgárnak – mivel nincs a megyében katonai alakulat – a toborzó iroda munkatársai jelentik a kapcsot a hadsereghez – mondta Szombati Emese őrnagy. – Éppen ezért részt veszünk a megyében minden olyan kulturális, sport, társadalmi és egyéb rendezvényen, amely alkalmas a szerződéses katonai szolgálat iránt érdeklődő fiatalok tájékoztatására, a velük való találkozásra. A hivatásos katonai pályát választó középiskolásoknak az iskolákban, vagy igény esetén a toborzó irodában adunk tájékoztatást a katonai tanintézeti képzésről, annak feltételeiről és az induló szakokról.

MELÁ

Névjegy:
Név: Szombati Emese mérnök őrnagy
Született: Miskolc, 1972. 03. 14.
Beosztása: Magyar Honvédség Kelet Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság 1. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda vezető.
Iskolák: 1993-1996. Széchenyi István Műszaki Főiskola (Honvédségi ösztöndíjjal)
1998-2000. Miskolci Egyetem mérnök-közgazdász szak
2001-2004. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Haderőszervezési és hadkiegészítési szakirány
Nyelvismeret: angol közép fok
Családi állapota: férjezett, kisfia 3 éves.